Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 19.09.2013r. GIŚ.6220.11.2013.AM. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy wraz z budową zbiornika bezodpływowego ścieków dla miejscowości Jabłonkowo, gm. Mirosławiec

                                                                                                                                                                                                                                                     Mirosławiec  dnia 19.09.2013r

 

 

GIŚ.6220.11.2013.AM                         

 

                                                                      OBWIESZCZENIE

                                                            BURMISTRZA  MIROSŁAWCA

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 2 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

                                                               informuję

o wydaniu w dniu 19 wrzesnia 2013 r. decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydznia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwziecia mogocego potencjalnie znaczaco oddziaływac na środowisko polegajacego na:budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy wraz z budowa zbiornika bezodpływowego ścieków dla miejscowości Jabłonkowo gm. Mirosławiec.

 

Jednoczesnie zawiadamiam, że z decyzją i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirosławiec ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w godzinach pracy 7.00 - 15.00 pokój nr 9.

 

Od powyzwszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Gmina i Miasto Mirosławiec

    ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec,

 

2. strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie

    internetowej Urzędu  Gminy i Miasta Mirosławiec ul. Wolności 37,78-650   

    Mirosławiec,

   - na tablicy ogłoszeń w sołectwie Próchnowo,

 

3.a/a

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Obwieszczenie GIS.6220.11.2013.AM..pdf 2013-09-23 14:25:19 pobrano 277 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 23-09-2013 14:25:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksander Matusiak 23-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 07-05-2015 10:09:36