Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 05 grudnia 2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wyrażającej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa fermy brojlerów kurzych w miejscowości Próchnowo, gm. Mirosławiec, powiat wałecki Próchnowo 2 na działce o nr geodezyjnym: 6, obręb 0028 Próchnowo"

                                                                                                                                                                                                                    Mirosławiec, dnia 5 grudnia 2017 r.

GIŚ.6220.7.2016.AM

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wyrażającej zgody na realizację przedsięwzięcia pn: ”Budowa fermy brojlerów kurzych w miejscowości Próchnowo, gmina Mirosławiec, Powiat wałecki Próchnowo 2 na działce nr 6, obręb 0028 Próchnowo”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257), oraz art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).

zawiadamiam

że w dniu 5 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie wyrażająca zgody na realizację przedsięwzięcia pn: ”Budowa fermy brojlerów kurzych w miejscowości Próchnowo, gmina Mirosławiec, Powiat wałecki Próchnowo 2 na działce nr 6, obręb 0028 Próchnowo”.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych BIP Mirosławiec, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, pokój nr 3, tel. nr 67 259 62 66 w godz. od 7.00 - 15.00, w czwartek 7,00 – 16,00, piątek 7,00 14,00.

 

                                                                                                                                                                                       /-/ Burmistrz Mirosławca

 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Obwieszczenie Burmistrza z dnia 05.12.2017r..pdf 2017-12-05 14:13:15 pobrano 34 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 05-12-2017 14:13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 05-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 05-12-2017 14:13:15