GIŚ.6733.8.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26.06.2018 r. o wszczęciu postęp. administrac. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN-15kV i słupa linii SN-15kV w celu przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN Tuczno nr 953 ? Program Leśny w gm. Mirosławiec na dz. nr 58/1, 63, 65/1 i 62 w obrębie Setnica (0033) oraz na dz.nr 8322, 8312, 8313, 8278, 8279/1, 408/1 i 409/1 w obrębie Mirosławiec 34 (0034).

 

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

GIŚ.6733.8.2018.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN-15kV i słupa linii SN-15kV w celu przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN Tuczno nr 953 - Program Leśny w gm. Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 58/1, 63, 65/1 i 62 położonych w obrębie Setnica (0033) oraz na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 8322, 8312, 8313, 8278, 8279/1, 408/1 i 409/1 położonych w obrębie Mirosławiec 34 (0034).

  Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

  Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600 lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W powyżej określonym czasie strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

w dniu 26 czerwca 2018 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 26 czerwca 2018 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: od 26 czerwca 2018 r. do 09 lipca 2018 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 26 czerwca 2018 r.

(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 26-06-2018 10:30:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 26-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 26-06-2018 10:31:29