Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenia 2003 Monika Kędzia 2018-06-27 11:50:22 usunięcie dokument
Oświadczenia 2004 r. Monika Kędzia 2018-06-27 11:50:19 usunięcie dokument
Oświadczenia majatkowe 2005 Monika Kędzia 2018-06-27 11:50:16 usunięcie dokument
Oświadczenia majątkowe 2006 Monika Kędzia 2018-06-27 11:50:12 usunięcie dokument
Oświadczenia majątkowe 2007 Monika Kędzia 2018-06-27 11:50:08 usunięcie dokument
Oświadczenia 2008 Monika Kędzia 2018-06-27 11:50:04 usunięcie dokument
Oświadczenia 2009 Monika Kędzia 2018-06-27 11:49:59 usunięcie dokument
Oświadczenia 2010 Monika Kędzia 2018-06-27 11:49:55 usunięcie dokument
Oświadczenia 2011 Monika Kędzia 2018-06-27 11:49:52 usunięcie dokument
GIŚ.6733.8.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26.06.2018 r. o wszczęciu postęp. administrac. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN-15kV i słupa linii SN-15kV w celu przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN Tuczno nr 953 ? Program Leśny w gm. Mirosławiec na dz. nr 58/1, 63, 65/1 i 62 w obrębie Setnica (0033) oraz na dz.nr 8322, 8312, 8313, 8278, 8279/1, 408/1 i 409/1 w obrębie Mirosławiec 34 (0034). Dariusz Bartosik 2018-06-26 10:31:29 edycja dokumentu
GIŚ.6733.8.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26.06.2018 r. o wszczęciu postęp. administrac. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN-15kV i słupa linii SN-15kV w celu przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN Tuczno nr 953 ? Program Leśny w gm. Mirosławiec na dz. nr 58/1, 63, 65/1 i 62 w obrębie Setnica (0033) oraz na dz.nr 8322, 8312, 8313, 8278, 8279/1, 408/1 i 409/1 w obrębie Mirosławiec 34 (0034). Dariusz Bartosik 2018-06-26 10:30:48 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia o dł. około 65 m i śr. 125 mm na działkach nr 682 i 987/10 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-06-25 10:04:46 edycja dokumentu
GIŚ.6733.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia o dł. około 65 m i śr. 125 mm na działkach nr 682 i 987/10 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-06-25 10:04:13 edycja dokumentu
GIŚ.6733.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia o dł. około 65 m i śr. 125 mm na działkach nr 682 i 987/10 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-06-25 10:03:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-06-22 12:43:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-06-22 12:40:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania działek należących do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Lidia Cybulska 2018-06-22 12:37:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu Lidia Cybulska 2018-06-22 12:35:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Lidia Cybulska 2018-06-22 12:19:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Lidia Cybulska 2018-06-22 12:11:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca Lidia Cybulska 2018-06-22 12:07:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok. Lidia Cybulska 2018-06-22 12:04:30 dodanie dokumentu
Informacja o XLII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2018-06-22 11:49:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 41 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławcu Kamila Chromińska 2018-06-20 13:56:37 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 41 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławcu Kamila Chromińska 2018-06-20 13:52:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 41 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia dyrektora Szkoły Podstwowej w Mirosławcu Kamila Chromińska 2018-06-20 13:28:30 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 41 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia dyrektora Szkoły Podstwowej w Mirosławcu Kamila Chromińska 2018-06-20 13:26:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 40 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Mirosławca Kamila Chromińska 2018-06-20 12:48:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Mirosławca Monika Kędzia 2018-06-20 08:52:05 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Mirosławca Monika Kędzia 2018-06-20 08:51:03 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Mirosławca Monika Kędzia 2018-06-20 08:50:47 usunięcie załacznika
Oferta na realizację zadania publicznego - upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Mirosławiec. Lidia Cybulska 2018-06-18 08:39:54 edycja dokumentu
Oferta na realizację zadania publicznego - upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Mirosławiec. Lidia Cybulska 2018-06-18 08:34:35 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 39 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Piecniku w czasie jego nieobecności Kamila Chromińska 2018-06-13 14:32:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 38 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w czasie jego nieobecności Kamila Chromińska 2018-06-13 14:29:07 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 37 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zamiany działek Kamila Chromińska 2018-06-13 14:27:16 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 37 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zamiany działek Kamila Chromińska 2018-06-13 14:26:35 dodanie dokumentu
Ważne! KOMUNIKAT z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie zmiany taryf opłat za wodę i ścieki na terenie gminy i miasta Mirosławiec Anna Stawska 2018-06-13 13:33:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. oświaty i zdrowia Monika Kędzia 2018-06-13 10:13:08 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. oświaty i zdrowia Monika Kędzia 2018-06-13 10:08:06 edycja dokumentu