Obwieszczenia

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
GIŚ.6733.8.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26.06.2018 r. o wszczęciu postęp. administrac. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN-15kV i słupa linii SN-15kV w celu przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN Tuczno nr 953 ? Program Leśny w gm. Mirosławiec na dz. nr 58/1, 63, 65/1 i 62 w obrębie Setnica (0033) oraz na dz.nr 8322, 8312, 8313, 8278, 8279/1, 408/1 i 409/1 w obrębie Mirosławiec 34 (0034). 2018-06-26 10:30:48
GIŚ.6733.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia o dł. około 65 m i śr. 125 mm na działkach nr 682 i 987/10 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). 2018-06-25 10:03:38
Ważne! KOMUNIKAT z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie zmiany taryf opłat za wodę i ścieki na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2018-06-13 13:33:28
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w sprawie utrzymania decyzji Burmistrza Mirosławca w mocy 2018-06-05 09:40:26
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego 2018-05-30 11:29:30
GIŚ.6730.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 maja 2018 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych na dz. nr 6, 5/1 oraz 27 położonych w obrębie ewidenc. Próchnowo (0028), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2018-05-29 13:53:58
GIŚ.6730.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 maja 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 6, 5/1 oraz 27 położonych w obrębie ewidencyjnym Próchnowo (0028), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2018-05-11 07:34:12
GIŚ.6733.5.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 maja 2018 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 6/2, 612, 621/3 i 623 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001) oraz na dz. nr 264 położonej w obrębie Mirosławiec 34 (0034). - dokument stracił ważność 2018-05-10 13:08:13
GIŚ.6733.4.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 maja 2018 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy podziemnej linii kablowej SN-15 kV oraz budowy dwóch małogabarytowych stacji transformatorowych na dz. nr 15, 21/5, 31, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16 oraz 992 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2018-05-10 12:48:10
GIŚ.6733.6.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 maja 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 158, 191/7, 191/17, 191/18 oraz 210 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2018-05-10 12:19:12
GIŚ.6733.3.2018.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 09 maja 2018 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 335/2 i 335/4 położonych w obrębie ew. Mirosławiec 34 (0034). - dokument stracił ważność 2018-05-09 08:13:20
Komunikat o wprowadzeniu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2018-04-30 14:14:18
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON 2018-04-17 11:06:39
GIŚ.6730.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 kwietnia 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych na działkach nr 6, 5/1 oraz 27 położonych w obrębie ewidencyjnym Próchnowo (0030), gm. Mirosławiec do uzgodnień. - dokument stracił ważność 2018-04-17 10:46:38
GIŚ.6733.2.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Parkowej na dz. nr 204, 205 oraz cz. działki 210, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2018-04-13 12:20:33
GIŚ.6733.6.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 158, 191/7, 191/17 oraz 210 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2018-04-12 16:03:15
GIŚ.6733.5.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 6/2, 612, 621/3 i 623 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001) oraz na dz. nr 264 położonej w obrębie Mirosławiec 34 (0034) do uzgodnienia. - dokument stracił ważność 2018-04-12 15:51:37
GIŚ.6733.4.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy podziemnej linii kablowej SN-15 kV oraz budowy dwóch małogabarytowych stacji transformatorowych na dz. nr 15, 21/5, 31, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16 oraz 992 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001) do uzgodnienia. - dokument stracił ważność 2018-04-12 14:53:52
GIŚ.6733.3.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem na dz. nr 335/2 i 335/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 34 (0034) do uzgodnienia. - dokument stracił ważność 2018-04-12 14:15:56
GIŚ.6733.6.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 158, 191/7, 191/17 oraz 210 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2018-03-29 12:30:32
GIŚ.6733.5.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 6/2, 612, 621/3 i 623 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001) oraz na dz. nr 264 położonej w obrębie Mirosławiec 34 (0034). - dokument stracił ważność 2018-03-29 11:45:02
GIŚ.6733.2.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 marca 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu zlokalizowanego przy ul. Parkowej na dz. nr 204, 205 oraz cz. działki 210, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2018-03-29 08:39:57
GIŚ.6733.4.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania administrac. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa podziemnej linii kablowej SN-15 kV oraz budowa dwóch małogabarytowych stacji transformatorowych na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 15, 21/5, 31, 115/1, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16 oraz 992 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2018-03-23 14:16:25
GIŚ.6733.3.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania administr. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 335/2 i 335/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 34 (0034), gmina Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2018-03-22 13:45:45
GIŚ.6733.2.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 marca 2018 r. o przesłaniu uzupełnionego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu zlokalizowanego przy ul. Parkowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 204, 205 oraz części dz. nr 210, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001) do uzgodnienia. - dokument stracił ważność 2018-03-15 13:36:52
GIŚ.6733.2.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 marca 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu zlokalizowanego przy ul. Parkowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 204 i 205, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001) do uzgodnienia. - dokument stracił ważność 2018-03-14 09:26:58
GIŚ.6730.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 6, 5/1 oraz 27 położonych w obrębie ewidencyjnym Próchnowo (0030), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2018-03-13 10:19:09
GIŚ.6733.2.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu zlokalizowanego przy ul. Parkowej na działkach nr 204 i 205, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2018-02-22 15:55:42
GIŚ.6733.1.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 lutego 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz budowa bocznych pompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki na działkach nr 91, 114/8, 115, 134, 139, 182/5, 238/3 i 273/3 położonych w Łowiczu Wałeckim, obręb Łowicz Wał. (0035). - dokument stracił ważność 2018-02-20 07:27:59
GIŚ.6733.1.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 05 lutego 2018 r. o zakończeniu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz budowa bocznych pompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki na działkach nr 91, 114/8, 115, 134, 139, 182/5, 238/3 i 273/3 położonych w Łowiczu Wałeckim, obręb Łowicz Wał. (0035). - dokument stracił ważność 2018-02-05 13:59:44
GIŚ.6733.1.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 stycznia 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz budowa bocznych pompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki na działkach nr 91, 114/8, 115, 134, 139, 182/5, 238/3 i 273/3 położonych w Łowiczu Wałeckim, obręb Łowicz Wał. (0035) do uzgodnień. - dokument stracił ważność 2018-01-17 08:51:42
GIŚ.6733.1.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz budowa bocznych pompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki na działkach nr 91, 114/8, 115, 134, 139, 182/5, 238/3 i 273/3 położonych w Łowiczu Wałeckim, obręb Łowicz Wał. (0035). - dokument stracił ważność 2018-01-03 11:21:26
GIŚ.6733.13.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz sieci kablowej oświetlenia cmentarza z montażem słupów oświetleniowych i na budowie trzech kolumbariów na dz. nr 197/1 i 199 położonych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu przy ul. Parkowej, obręb geod. m. Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2017-12-14 08:19:57
GIŚ.6733.13.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 listopada 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz sieci kablowej oświetlenia cmentarza z montażem słupów oświetleniowych i na budowie trzech kolumbariów na dz. nr 197/1 i 199 położonych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu przy ul. Parkowej, obręb geod. m. Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2017-11-30 11:13:26
GIŚ.6733.12.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 listopada 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej 15/04 kV na działkach nr 205/24, 205/16, 198/2, 198/1, 182/5, 137, 147 oraz 8158/4 położonych w obrębie geodez. Łowicz Wałecki (0035), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-11-14 09:10:24
Komunikat - 31.10.2017 r. Urząd Miejski w Mirosławcu nieczynny 2017-10-26 10:55:24
GIŚ.6733.12.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 października 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej 15/04 kV na działkach nr 205/24, 205/16, 198/2, 198/1, 182/5, 137, 147 oraz 8158/4 położonych w obrębie geodez. Łowicz Wałecki (0035), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-10-25 11:53:39
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-09-28 14:58:20
GIŚ.6733.13.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 września 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz sieci kablowej oświetlenia cmentarza z montażem słupów oświetleniowych i na budowie trzech kolumbariów na dz. nr 197/1 i 199 położonych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu przy ul. Parkowej, obręb geod. m. Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2017-09-25 09:36:34
GIŚ.6733.11.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 września 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej nr 2310Z Bronikowo-Próchnowo, przebud. dr. powiat. nr 2311Z Piecnik-Próchnowo oraz przebudowa dr. gminnej w miejscowości Próchnowo na dz. nr 19 (obręb Bronikowo (0029)), na dz. nr 26, 37, 34, 40/5, 421/2, 391/2, 48/2, 390/2, 362/3 (obręb Próchnowo (0028)), na dz.nr 474, 473, 472 (obręb geodezyjny Jabłonowo (0027)) oraz na dz. nr 265 (obrębie Piecnik (0025)), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-09-19 12:19:24
GIŚ.6733.12.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 06 września 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej 15/04 kV na działkach nr 205/24, 205/16, 198/2, 198/1, 182/5, 137, 147 oraz 8158/4 położonych w obrębie geodezyjnym Łowicz Wałecki (0035), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-09-06 14:03:02
GIŚ.6733.10.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 05 września 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii 110 kV Wałcz-Wałcz Północ-Mirosławiec, polegającej na demontażu starego i budowie nowego odcinka jednotorowej linii napowietrznej w ramach dostosowania linii do temperatury pracy przewodów +80o C, na dz. nr 287/6, obręb geodezyjny Piecnik (0025), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-09-05 11:51:50
GIŚ.6730.25.2017.DB - decyzja o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego 1-rodz. z garażem na dz. nr 354/13 położonej w rejonie ul. Sprzymierzonych(obr. m. Mirosławiec) - dokument stracił ważność 2017-08-29 08:35:31
GIŚ.6730.23.2017.DB - decyzja o warunkach zabudowy - zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków niemieszkalnych usługowych w zakresie stolarskim na cele budynków o funkcji gospodarczej bez wykonania robót budowlanych na dz. nr 135/19 (obr. m. Mirosławiec) - dokument stracił ważność 2017-08-28 14:10:35
GIŚ.6733.11.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 sierpnia 2017 r. o zakończeniu postępowania admini. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej nr 2310Z Bronikowo-Próchnowo, przebud. dr. powiat. nr 2311Z Piecnik-Próchnowo oraz przebudowa dr. gminnej w miejscowości Próchnowo na dz. nr 19 (obręb Bronikowo (0029)), na dz. nr 26, 37, 34, 40/5, 421/2, 391/2, 48/2, 390/2, 362/3 (obręb Próchnowo (0028)), na dz.nr 474, 473, 472 (obręb geodezyjny Jabłonowo (0027)) oraz na dz. nr 265 (obrębie Piecnik (0025)), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-08-23 09:57:43
GIŚ.6733.10.2017.DB -OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 sierpnia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii 110 kV Wałcz-Wałcz Północ-Mirosławiec polegającej na demontażu starego i budowie nowego odcinka jednotorowej linii napowietrznej na dz. nr 287/6 położonej w obrębie geodezyjnym Piecnik (0025), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-08-22 14:16:45
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie pomocy poszkodowanym w nawałnicach 2017-08-21 14:54:46
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałczu 30.08.2017 r. 2017-08-21 07:42:14
Ogłoszenie w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. ,,Wyprawka szkolna" 2017-08-08 12:54:13
GIŚ.6733.9.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 lipca 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - inwestycja zlokalizowana na dz. nr 285/8 i 284/1 położonych w obrębie geodez. Piecnik (0025), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-07-28 11:58:01
GIŚ.6733.8.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 lipca 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - inwestycja zlokalizowana na dz. nr 468 położonej w obrębie geodez. Jabłonowo (0027), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-07-28 11:32:35
GIŚ.6733.7.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 lipca 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - inwestycja zlokalizowana na dz. nr 289 i 288 położonych w obrębie geodez. Piecnik (0025), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-07-28 10:57:35
GIŚ.6730.25.2017.DB - d.w. projekt decyzji o w.z. wraz z pismami przewodnimi do Starosty Wałeckiego oraz Dyrektora ZZMiUW - dokument stracił ważność 2017-07-28 08:57:50
GIŚ.6730.23.2017.DB - zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków niemieszkalnych usługowych w zakresie stolarskim na cele budynków o funkcji gospodarczej bez wykonania robót budowlanych na dz. nr 135/19 (obr. m. Mirosławiec) - dokument stracił ważność 2017-07-25 09:04:04
GIŚ.6733.6.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z 19.07.2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy z rozbudową części budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z budową bud. gospod.i garażowych oraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 496 położonej przy ul. Wolności w Mirosławcu. - dokument stracił ważność 2017-07-19 11:04:53
Obwieszczenie Wojewody Zachodnioporskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury Lotniskowego Automatycznego Systemu Pomiarów Meteorologicznych 2017-07-18 08:05:55
GIŚ.6733.11.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 lipca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej nr 2310Z Bronikowo-Próchnowo, przebudowa drogi powiatowej nr 2311Z Piecnik-Próchnowo oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Próchnowo na dz. nr 19 (obręb Bronikowo (0029)), na dz. nr 26, 37, 34, 40/5, 421/2, 391/2, 48/2, 390/2, 362/3 (obręb Próchnowo (0028)), na dz.nr 474, 473, 472 (obręb geodezyjny Jabłonowo (0027)) oraz na dz. nr 265 (obrębie Piecnik (0025)), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-07-11 15:07:46
Uwaga - ZMIANA TERMINU składania wniosków na zasiłek rodzinny oraz dodatki na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 2017-07-10 08:43:27
Owieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o rozpoczęciu konsultacji społecznych 2017-07-06 08:41:58
Informacja w sprawie prawa do świadczenia wychowawczego "500+" 2017-07-06 07:25:04
Informacja w sprawie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 2017-07-06 07:23:13
Informacja w sprawie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2017-07-06 07:16:36
GIŚ.6733.9.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z 05.07.2017 r. o zakończeniu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, magistrala Kolno, na odcinku skrzyżowania z przebudowywaną napowietrzną linią elektroenergetyczną 110 kV relacji Wałcz-Wałcz Północ-Mirosławiec na dz. nr 285/8 i 284/1 położonych w obrębie geodezyjnym Piecnik (0025), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-07-05 14:38:38
GIŚ.6733.8.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z 05.07.2017 r. o zakończeniu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla przebudowy linii 110 kV Wałcz - Wałcz Północ - Mirosławiec na dz. nr 468 położonej w obrębie geodezyjnym Jabłonowo (0027), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-07-05 14:26:20
GIŚ.6733.7.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z 05.07.2017 r. o zakończeniu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla przebudowy linii 110 kV Wałcz - Wałcz Północ - Mirosławiec na dz. nr 289 i 288 położonych w obrębie geodezyjnym Piecnik (0025), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-07-05 14:15:34
GIŚ.6733.6.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z 05.07.2017 r. o zakończeniu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla przebudowy z rozbudową części budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z budową bud. gospod.i garażowych oraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 496 położonej przy ul. Wolności w Mirosławcu. - dokument stracił ważność 2017-07-05 11:30:45
GIŚ.6733.5.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 05 lipca 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 65/1 położonej w Łowiczu Wałeckim, obręb Łowicz Wał.(0035). - dokument stracił ważność 2017-07-05 08:21:04
GIŚ.6733.4.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 05 lipca 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 75/2 położonej w Hankach, obręb Hanki (0030). - dokument stracił ważność 2017-07-05 08:18:04
GIŚ.3220.4.2016.AM Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2017-06-26 13:03:27
GIŚ.6220.1.2017.AM Zawiadomienie o zakończeniu postepowania administracyjnego 2017-06-26 12:58:38
GIŚ.6733.10.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 czerwca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii 110 kV Wałcz - Wałcz Północ - Mirosławiec na dz. nr 287/6 położonej w obr. geodezyjnym Piecnik (0025), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-06-22 14:17:36
Obwieszczenie Wojewody Zachdnioporskiego o wydaniu decyzji 2017-06-20 12:32:06
GIŚ.6733.5.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z 09.06.2017 r. o zakończeniu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 65/1, Łowicz Wałecki, obręb Łowicz Wałecki (0035), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-06-09 11:03:32
GIŚ.6733.4.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z 09.06.2017 r. o zakończeniu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 75/2, Hanki, obręb Hanki (0030), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-06-09 11:00:19
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON. 2017-06-06 13:44:05
Komunikat "ĆWICZENIE RENEGADE" z Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałczu 2017-06-05 14:43:56
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego 2017-06-01 16:04:06
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON. 2017-05-24 10:26:51
GIŚ.6733.9.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 maja 2017 r. o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, magistrala Kolno, na odcinku skrzyżowania z przebudowywaną napowietrzną linią elektroenergetyczną 110 kV relacji Wałcz-Wałcz Północ-Mirosławiec na dz. nr 285/8 i 284/1 położonych w obrębie geodezyjnym Piecnik (0025), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-05-15 12:19:10
GIŚ.6733.5.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 65/1 położonej w Łowiczu Wał., obręb Łowicz Wał. (0035). do uzgodnień. - dokument stracił ważność 2017-05-09 10:38:00
GIŚ.6733.4.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 75/2 położonej w Hankach, obręb Hanki (0030). do uzgodnień. - dokument stracił ważność 2017-05-09 10:22:32
GIŚ.6733.3.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na montażu naziemnego zbiornika na gaz płynny propan-butan wraz z budową fundamentu pod zbiornik na dz. nr 33 i 31/6 położonych w Jabłonowie, obręb Jabłonowo (0027). - dokument stracił ważność 2017-05-09 10:02:04
GIŚ.6733.8.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 kwietnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii 110 kV Wałcz - Wałcz Północ - Mirosławiec na działce oznaczonej geodezyjnie nr 468 położonej w obrębie geodezyjnym Jabłonowo (0027), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-04-27 15:46:31
GIŚ.6733.7.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 kwietnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii 110 kV Wałcz - Wałcz Północ - Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 289 i 288 położonej w obrębie geodezyjnym Piecnik (0025), gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2017-04-27 15:42:49
GIŚ.6733.2.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27.04.2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji regulacyjnej gazu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 186/4 i 188, położonych w obrębie m. Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2017-04-27 09:44:02
GIŚ.6733.1.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25.04.2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy instalacji elektrycznej dla zasilenia paczkomatu na dz. nr 130 (ul. Dworcowa,Mirosławiec, obręb m. Mirosławiec). 2017-04-25 11:48:52
GIŚ.6733.3.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25.04.2017 r. o zakończeniu postęp. admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na montażu naziemnego zbiornika na gaz płynny o poj. 2700 l. wraz z budową fundamentu pod zbiornik na dz. nr 33 i 31/6 w Jabłonowie, obręb Jabłonowo (0027), gm. Mirosławiec. 2017-04-25 09:00:27
GIŚ.6733.6.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24.04.2017 r. o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową cz. budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z budową budynków gospodarczych i garażowych na dz. nr 496 (ul. Wolności, Mirosławiec , obręb m. Mirosławiec (0001)). 2017-04-24 08:33:39
GIŚ.6733.2.2017.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 13 kwietnia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego. 2017-04-13 11:08:51
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE - informacja Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2017-04-12 07:13:04
Informacja Kierownika MGOPS w Mirosławcu o przyznawaniu świadczeń na zasadzie "ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ" 2017-04-11 14:54:40
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 2017-04-07 14:16:44
Informacja o treningu uruchamiania i pracy syren alarmowych w dnu 10 kwietnia 2017 r. w celu wyrażenia pamięci i uhonorowania ofiar katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku 2017-04-06 12:04:25
GIŚ.6733.1.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa instalacji elektrycznej dla zasilania paczkomatu na dz. nr 130, położonej przy ul. Dworcowej w Mirosławcu. 2017-04-03 14:08:10
GIŚ.6733.5.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 65/1 położonej w Łowiczu Wałeckim, gm. Mirosławiec. 2017-03-24 09:39:57
GIŚ.6733.4.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 75/2 położonej w Hankach, gm. Mirosławiec. 2017-03-17 13:33:51
Obwieszczenie uzupełniające Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 marca 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku 2017-03-16 14:49:08
GIŚ.6733.3.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - montaż naziemnego zbiornika na gaz płynny wraz z budową fundamentu pod zbiornik na dz. nr 33 i 31/6 położonych w Jabłonowie, obręb Jabłonowo. 2017-03-10 09:07:27
Obwieszczenie Regiolalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2017-02-28 14:38:41
GIŚ.6733.2.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 lutego 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji regulacyjnej gazy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 186/4 i 188, położonych w obrębie m. Mirosławiec (0001). 2017-02-20 11:54:12
Ogłoszenie danych dotyczących podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli statystycznej liczby uczniów na 2017 rok - KOREKTA - dokument stracił ważność 2017-02-15 08:21:29
GIŚ.6733.1.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 lutego 2017 r. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz. dla inwestycji polegającej na budowie instalacji elektrycznej dla zasilania paczkomatu na dz. nr 130, położonej przy ul. Dworcowej w Mirosławcu. 2017-02-14 08:41:16
GIŚ.6733.4.2016.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 06 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Mirosławcu na działce oznaczonej geodezyjnie nr 640/3, rejon ul. Lipowej i 40-lecia PRL, obręb m. Mirosławiec (0001). 2017-02-06 11:29:03
Ogłoszenie danych dotyczących podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli statystycznej liczby uczniów na 2017 rok - dokument stracił ważność 2017-01-27 08:28:08
GIŚ.6733.4.2016.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20.01.2017 r. o zakończeniu postęp. admin. w sprawie wydania decyzji o ust. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Mirosławcu na dz. nr 640/3, położonej w rejonie ul. Lipowej. 2017-01-20 09:26:01
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku 2017-01-13 07:40:13
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 1/2017 zmienającej decyzję nr 54/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON. 2017-01-10 09:54:57
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego na działce nr 640/3, położonej w rejonie ul. Lipowej i 40-Lecia PRL w Mirosławcu 2016-12-06 11:27:07
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON. 2016-11-29 13:34:05
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie parkingu dla samochodów osobowych przy budynku nr 47 w Kompl. Wojskowym 1689 Mirosławiec, na działce nr 39/16obr. 0127 Mirosławiec stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej 2016-11-15 11:33:35
Informacja o wyborze oferty na realizację zdrowia pn. "Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci" 2016-11-10 14:24:40
Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca z dnia 19 października 2016 r. w sprawie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki zdrowia pn. ?Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci? 2016-10-19 14:56:06
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie budynku biurowo-sztabowego nr 65. Obiekt zlokalizowany na działce nr 39/17 obr. 0127 Mirosławiec (Kompl. Wojsk. 1689 Mirosławiec). 2016-10-11 10:41:07
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie (odbudowie) budynku biurowo-sztabowego nr 65. Obiekt zlokalizowany na działce nr 39/17 obr. 0127 Mirosławiec (Kompl. Wojsk. 1689 Mirosławiec), stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej. 2016-09-21 07:37:14
Obwieszczenie Wojwody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych. Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie budynku biurowo-sztabowego wraz z budową dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i parkingów, na działce nr 39/16 obr. 0127 Mirosławiec (Kompl. Wojsk. 1689 Mirosławiec). 2016-09-07 07:46:39
Obwieszczenie Wojwody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych. Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie budynku biurowo-sztabowego (nr 6) wraz z budową dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i parkingów, na działce nr 39/16 obr. 0127 Mirosławiec (Kompl. Wojsk. 1689 Mirosławiec). 2016-09-07 07:43:15
GIŚ.6733.3.2016.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 sierpnia 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr 50/60, 50/51 i 51/1 - Os. XXX-Lecia LLP, Mirosławiec Górny, obręb Mirosławiec 34 (0034). 2016-08-30 11:45:12
Indywidualne spotkanie - rozmowa ze specjalistą ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego 2016-08-02 13:15:56
GIŚ.6733.3.2016.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA o zakończeniu postęp. admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Mirosławcu Górnym na działkach nr 50/60, 50/51 i 51/1. 2016-07-27 14:48:43
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie budynku biurowo-sztabowego (nr 6) wraz z budową dróg wewnętrznych ciągu pieszych i parkingu 2016-07-27 14:10:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie budynku biurowo-sztabowego (nr 2) wraz z budową dróg wewnętrznych ciągu pieszych i parkingu 2016-07-27 14:09:09
GIŚ.6733.2.2016.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z budową przepompowni ścieków oraz rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 854 i 852 położonych w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych, obręb m. Mirosławiec oraz na działce nr 371/1 położonej w obrębie Mirosławiec 34. ul. Sprzymierzonych, obręb Mirosławiec 34 (0034), gm. Mirosławiec. 2016-07-26 09:26:20
Informacja Ministra Środowiska o pracach obserwacyjno - pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów 2016-07-12 07:37:32
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r., znak WOPN-ON.6320.3.2016.RCh w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Jezioro Wielki Bytyń PLH320011, Dolna Odra PLH320037, Ostoja Drawska PLB320019 oraz rozpoczęcia konsultacji społecznych dot. projektów zarządzeń 2016-07-08 12:24:08
GIŚ.6733.2.2016.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z 07 lipca 2016 r. o zakończeniu postęp. admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z budową przepompowni ścieków oraz dla rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 854 i 852 położonych w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych, obręb m. Mirosławiec (0001) oraz na dz. nr 371/1 położonej przy ul. Sprzymierzonych, obręb Mirosławiec 34 (0034). 2016-07-07 09:31:46
GIŚ.6733.3.2016.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 01 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Mirosławcu Górnym na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 50/60, 50/51 i 51/1. 2016-07-01 13:26:16
GIŚ.6733.2.2016.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 maja 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z budową przepompowni ścieków oraz na rozbudowie sieci wodociągowej w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych. 2016-05-11 11:57:02
GIŚ.6733.1.2016.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 kwietnia 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy budynku gospodarczego w celu uzupełnienia infrastruktury przystani bazy WOPR w Drzewoszewie na działce oznaczonej geodezyjnie nr 334, położonej w Drzewoszewie, obręb Jabłonowo (0027), gm. Mirosławiec. 2016-04-29 13:37:34
GIŚ.6733.1.2016.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 07 kwietnia 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego w celu uzupełnienia infrastruktury przystani bazy WOPR w Drzewoszewie na działce oznaczonej geodezyjnie nr 334, położonej w Drzewoszewie, obręb Jabłonowo (0027), gm. Mirosławiec. 2016-04-07 10:37:57
GIŚ.6733.5.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 07 marca 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 975, 653, 974, 633/4 i 265/18 położonych w obrębie miasto Mirosławiec (0001), na działkach nr 265/20, 265/12, 263, 257, 259, 258, 256 i 698 zlokalizowanych w obrębie Mirosławiec 34 (0034) oraz na działkach 8186/1, 15, 8157/9, 16/2 położonych w obrębie Łowicz Wałecki (0035), gmina Mirosławiec. 2016-03-07 11:10:58
GIŚ.6733.8.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci wodociągowej Bronikowo - Próchnowo. 2016-02-23 14:52:22
GIŚ.6733.7.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej dotycząca budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Mirosławcu na działce oznaczonej geodezyjnie nr 200/2, położonej w Mirosławcu w rejonie ul. Parkowej, obręb miasto Mirosławiec (0001). 2016-02-22 14:18:46
GIŚ.6733.6.2015.DB - o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rozbudowy i nadbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu na działce oznaczonej geodezyjnie nr 398, położonej w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 34, obręb miasto Mirosławiec (0001). 2016-02-22 11:51:58
GIŚ.6733.5.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 lutego 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 975, 653, 974, 633/4 i 265/18 położonych w obrębie miasto Mirosławiec (0001), na działkach nr 265/20, 265/12, 263, 257, 259, 258, 256 i 698 zlokalizowanych w obrębie Mirosławiec 34 (0034) oraz na działkach 8186/1, 15, 8157/9 i 16/2 położonych w obrębie Łowicz Wałecki (0035), gmina Mirosławiec. 2016-02-19 09:57:49
GIŚ.6733.1.2016.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego w celu uzupełnienia infrastruktury przystani bazy W.O.P.R. w Drzewoszewie na działce oznaczonej geodezyjnie nr 334 położonych w Drzewoszewie, obręb Jabłonowo (0027), gm. Mirosławiec. 2016-02-17 12:40:08
Informacja o konsekwencjach posługiwania się polskimi dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione. 2016-02-09 11:03:28
GIŚ.6733.8.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 05 lutego 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci wodociągowej Bronikowo - Próchnowo na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 19, 8328, 8326/1, 25, 12/2, 26, 18, 287/2, 47, 49, 287/1, 230/2 położonych w obrębie Bronikowo (0029) oraz na działkach 8327, 5/1, 26, 4/2, 36, 27, 6, 37, 30, 50, 122/2, 77, 38, 51, 93 znajdujących się w obrębie Próchnowo (0028). 2016-02-05 14:07:41
GIŚ.6733.7.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 05 lutego 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Mirosławcu na działce oznaczonej geodezyjnie nr 200/2, położonej w Mirosławcu w rejonie ul. Parkowej, obręb miasto Mirosławiec (0001). 2016-02-05 13:38:49
GIŚ.6733.6.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 05 lutego 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu na działce oznaczonej geodezyjnie nr 398, położonej w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 34, obręb miasto Mirosławiec (0001). 2016-02-05 13:16:20
Harmonogram przyjęć dzieci do Przedszkola Samorządowego Słoneczko w Mirosławcu ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym na rok szkolny 2016/2017 2016-02-04 08:32:18
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dotyczącej ustalenia warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury dla instalacji radiolokacyjnego systemu lądowania dla lotniska 12 Bazy Lotnictwa w Mirosławcu na części działek nr 39/17 i 3/3 obręb 0127 miasto Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2016-01-28 10:49:57
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY 2015-12-31 12:42:01
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury dla instalacji radiolokacyjnego systemu lądowania dla lotniska 12 bazy lotnictwa w Mirosławcu 2015-12-29 12:38:00
Informacja 24.12.2015 r. Urząd Miejski w Mirosławcu nieczynny 2015-12-18 10:18:58
GIŚ.6733.8.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Bronikowo-Próchnowo na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 19, 8328, 8326/1, 25, 12/2, 26, 18, 287/2, 47, 49, 287/1, 230/2 obręb Bronikowo (0029) oraz na działkach 8327, 5/1, 26, 4/2, 36, 27, 6, 37, 30, 50, 122/2, 77, 38, 51, 93 obręb Próchnowo (0028). 2015-12-11 13:30:00
GIŚ.6733.7.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Mirosławcu na działce oznaczonej geodezyjnie nr 200/2, położonej w Mirosławcu w rejonie ul. Parkowej, obręb miasto Mirosławiec (0001). 2015-12-10 15:33:09
GIŚ.6733.6.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu na działce oznaczonej geodezyjnie nr 398, położonej w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 34, obręb miasto Mirosławiec (0001). 2015-12-10 15:15:03
GIŚ.6733.4.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 02 grudnia 2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (nazwa zwyczajowa jezioro Harcerskie) na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 414 i 8084/2, zlokalizowanych w obrębie Mirosławiec 34 (0034), gmina Mirosławiec. 2015-12-02 13:33:03
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument stracił ważność 2015-11-30 10:33:22
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku nr 1 na budynek biurowo-sztabowy z przebudową przyłączy 2015-11-18 13:15:07
GIŚ.6733.4.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 listopada 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (nazwa zwyczajowa jezioro Harcerskie) na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 414 i 8084/2, zlokalizowanych w obrębie Mirosławiec 34 (0034), gmina Mirosławiec. 2015-11-18 11:27:29
GIŚ.6733.5.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 975, 653, 974, 633/4 i 265/18 położonych w obrębie miasto Mirosławiec (0001), na działkach nr 267, 265/20, 265/12, 263, 257, 259, 258, 256 i 698 zlokalizowanych w obrębie Mirosławiec 34 (0034) oraz na działkach 8186/1, 15, 8157/9 i 16/2 położonych w obrębie Łowicz Wałecki (0035), gmina Mirosławiec. 2015-11-13 12:40:24
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV zlokalizowanej na działce nr 189 w obrębie 0001 m.Mirosławiec 2015-11-13 12:23:43
GIŚ.6733.3.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 listopada 2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy szczelnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce oznaczonej geodezyjnie nr 120/2, obręb Piecnik (0025), gm. Mirosławiec. 2015-11-10 13:29:23
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o inwestycji celu publicznego polegającej na budowie czterech budynków garażawych z placami manewrowymi w Mirosławcu 2015-10-27 15:05:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku nr 1 na budynek biurowo-sztabowy z przebudową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej , cieplnego, elektroenergetycznego, budową przyłącza kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową i budowa dróg wewnętrznych, parkingu i ciągów pieszych dla zadania "Adaptacja budynku nr 1 na potrzeby BSP w kompleksie wojskowym w Mirosławcu 2015-10-22 08:10:25
GIŚ.6733.3.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 października 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa szczelnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce oznaczonej geodezyjnie nr 120/2 obręb Piecnik (0025), gm. Mirosławiec. 2015-10-15 14:41:39
GIŚ.6733.4.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 06 października 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (nazwa zwyczajowa jezioro Harcerskie) na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 414 i 8084/2, zlokalizowanych w obrębie Mirosławiec 34 (0034), gmina Mirosławiec. 2015-10-06 13:28:53
GIŚ.6733.1.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 września 2015 r. o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku magazynowego wraz z częścią socjalną i niezbędną infrastrukturą techniczną (utwardzenie terenu i ściana oporowa) na działce oznaczonej geodezyjnie nr 256/3 położonej w Jabłonowie 42, obręb Jabłonowo (0027), gmina Mirosławiec. 2015-09-30 13:00:43
GIŚ.6730.14.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 września 2015 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowo-usługowego w Mirosławcu przy ul. Spokojnej, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 172 i 175 obręb miasto Mirosławiec (0001). 2015-09-22 14:53:56
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie wydaniadecyzji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV zlokalizowanej na działce nr 189 obręb 0001 Mirosławiec gmina Mirosławiec 2015-09-22 11:30:31
GIŚ.6733.3.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnia 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe na działce oznaczonej geodezyjnie nr 120/2, obręb Piecnik (0025). 2015-08-31 14:46:20
GIŚ.6733.2.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 sierpnia 2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zbiorczych trzech zbiorników bezodpływowych ścieków oraz ewentualnej modernizacji ujęcia wody dla miejscowości Próchnowo, gmina Mirosławiec. 2015-08-18 12:36:00
GIŚ.6720.1.2014.DB OGŁOSZENIE z dnia 06 sierpnia 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mirosławiec w obrębach geodezyjnych Hanki, Jadwiżyn i Setnica. - dokument stracił ważność 2015-08-06 08:27:54
GIŚ.6733.2.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 czerwca 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zbiorczych trzech zbiorników bezodpływowych ścieków oraz ewentualnej modernizacji ujęcia wody dla miejscowości Próchnowo gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2015-06-29 13:16:00
GIŚ.6733.1.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 maja 2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowa budynku magazynowego wraz z częścią socjalną i niezbędną infrastrukturą techniczną (utwardzenie terenu i ściana oporowa) na działce oznaczonej geodezyjnie nr 256/3 położonej w Jabłonowie 42, obręb Jabłonowo (0027). - dokument stracił ważność 2015-05-26 10:21:18
GIŚ.6733.1.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 maja 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynku magazynowego wraz z częścią socjalną i niezbędną infrastrukturą techniczną (utwardzenie terenu i ściana oporowa) na działce oznaczonej geodezyjnie nr 256/3 położonej w Jabłonowie 42, obręb Jabłonowo (0027). - dokument stracił ważność 2015-05-12 11:06:23
Ogłoszenie z dnia 7 maja 2015 r. o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej 2015-05-07 09:03:32
GIŚ.6733.2.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zbiorczych trzech zbiorników bezodpływowych ścieków dla miejscowości Próchnowo, gmina Mirosławiec, obręb Próchnowo (0028). - dokument stracił ważność 2015-04-22 12:28:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2015r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 2015-04-20 12:39:52
GIŚ.6733.1.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 marca 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego wraz z częścią socjalną i niezbędną infrastrukturą techniczną (utwardzenie terenu i ściana oporowa) na działce oznaczonej geodezyjnie nr 256/3 położonej w Jabłonowie 42, obręb Jabłonowo (0027). - dokument stracił ważność 2015-03-23 12:59:03
GIŚ.6733.9.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 lutego 2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy stacji transformatorowej wraz z linią energetyczną zasilającą SN i z linią energetyczną kablową n.n. 0,4kV oraz częściowego demontażu istniejącej linii energetycznej zasilającej SN i n.n. 0,4kV i demontażu istniejącej stacji transformatorowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 186/4, 186/7, 188, 189, 190, 191/1, 191/2. 191/3, 191/4, 191/5, 191/7, 191/8, 191/16, 204, 210 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2015-02-13 11:04:47
Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałczu w sprawie składania zeznań i deklaracji drogą elektroniczną oraz dyżurów w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu 2015-02-10 10:12:35
GIŚ.6720.1.2014.DB - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec Mirosławiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2015-02-05 10:26:04
GIŚ.6733.9.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 stycznia 2015r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transformatorowej wraz z linią energetyczną zasilającą SN i z linią energetyczną kablową n.n. 0,4kV oraz częściowy demontaż istniejącej linii energetycznej zasilającej SN i n.n. 0,4kV i demontaż istniejącej stacji transformatorowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 186/4, 186/7, 188, 189, 190, 191/1, 191/2. 191/3, 191/4, 191/5, 191/7, 191/8, 191/16, 204, 210 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2015-01-26 11:54:14
GIŚ.6733.05.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wymiany części istniejącej sieci napowietrznej nN 0,4 kV wraz z przyłączami, budowy w miejsce likwidowanej nowej sieci napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowy nowej sieci kablowej nN 0,4 kV we wsi Jabłonowo - dokument stracił ważność 2015-01-26 10:50:50
GIŚ.6721.1.2015.DB - OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec w obrębach geodezyjnych Hanki, Jadwiżyn i Setnica - dokument stracił ważność 2015-01-15 08:27:48
GIŚ.6730.9.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 01 grudnia 2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej wraz z linią energetyczną zasilającą SN i z linią energetyczną kablową n.n. 0,4kV oraz na częściowym demontażu istniejącej linii energetycznej zasilającej SN i n.n. 0,4kV i demontażu istniejącej stacji transformatorowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 186/4, 186/7, 188, 189, 190, 191/1, 191/2. 191/3, 191/4, 191/5, 191/7, 191/8, 191/16, 204, 210 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2014-12-01 14:17:12
Zaproszenie do udziału w spotkaniach dyskusyjnych w sprawie programu Natura 2000 2014-11-14 12:44:49
Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2014-11-05 14:59:13
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie wiaty i zbiorników paliwa na stacji paliw 2014-10-29 07:34:49
GIŚ.6733.8.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 09 października 2014r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Orle na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 95/3 i 8094/9 obręb Łowicz Wałecki (0035). - dokument stracił ważność 2014-10-09 14:02:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie wiaty i zbiorników paliwa na stacji paliw 2014-10-07 11:59:49
GIŚ.6721.02.2012.DB - OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument stracił ważność 2014-09-25 11:03:13
GIŚ.6733.8.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 września 2014r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Orle, na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 95/3 i 8094/9 obręb Łowicz Wałecki (0035). - dokument stracił ważność 2014-09-22 08:57:33
Publiczna oferta zbycia udziałów AGROPLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile 2014-08-20 07:55:28
GIŚ.6733.8.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 sierpnia 2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Orle, na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 95/3 i 8094/9 obręb Łowicz Wałecki (0035). - dokument stracił ważność 2014-08-18 14:33:04
GIŚ.6733.7.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 sierpnia 2014r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kablowej linii oświetlenia drogowego n.n. 0,23/0,4 kV na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 122/1, 249, 109/2, 247, 120/1, 251, 249, 116, 117 obręb Piecnik (0025). - dokument stracił ważność 2014-08-12 14:41:44
GIŚ.6733.6.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 sierpnia 2014r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kablowej linii oświetlenia drogowego n.n. 0,23/0,4 kV na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 24/4, 25/2, 666, 667 obręb Hanki (0030). - dokument stracił ważność 2014-08-12 13:09:48
GIŚ.6733.5.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 sierpnia 2014r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca - budowy kablowej linii oświetlenia drogowego n.n. 0,23/0,4 kV na działce oznaczonej geodezyjnie nr 264 obręb Mirosławiec - Obszar Wiejski (0034). - dokument stracił ważność 2014-08-12 12:38:11
GIŚ.6733.7.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 lipca 2014r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy kablowej linii oświetlenia drogowego n.n. 0,23/0,4 kV na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 122/1, 249, 109/2, 247, 120/1, 251, 249, 116, 117 obręb Piecnik (0025). - dokument stracił ważność 2014-07-17 15:00:32
GIŚ.6733.6.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 lipca 2014r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy kablowej linii oświetlenia drogowego n.n. 0,23/0,4 kV na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 24/4, 25/2, 666, 667 obręb Hanki (0030). - dokument stracił ważność 2014-07-17 14:35:08
GIŚ.6733.5.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 lipca 2014r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy kablowej linii oświetlenia drogowego n.n. 0,23/0,4 kV na działce oznaczonej geodezyjnie nr 264 obręb Mirosławiec - Obszar Wiejski (0034). - dokument stracił ważność 2014-07-17 14:19:38
GIŚ.6220.4.2014.AM - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn: "Budowa zakładu mieszania gotowych komponentów w celu uzyskania końcowych produktów w postaci środków myjących dla zakładów przetwórczych sektora rolno-spożywczego" w m. Łowicz Wałecki 56, na działce nr 16/2 obręb 0035 Łowicz Wałecki. 2014-07-15 07:18:53
GIŚ.6733.4.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2014r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej zagospodarowania terenu plaży nad jeziorem Kosiakowo na terenie działek oznaczonych geodezyjnie nr 335/2 i 335/4 obręb Mirosławiec - Obszar Wiejski (0034). - dokument stracił ważność 2014-06-30 09:34:40
GIŚ.6733.2.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 czerwca 2014r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca przebudowy poddasza części budynku szkolnego ze schodami oraz części pomieszczeń piwnicznych z instalacjami wewnętrznymi na działce oznaczonej geodezyjnie nr 120/2 obręb Piecnik (0025). - dokument stracił ważność 2014-06-23 10:30:19
GIŚ.6733.3.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 czerwca 2014r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy linii energetycznej kablowej n.n. 0,4kV oraz częściowy demontaż istniejącej linii napowietrznej n.n. 0,4kV na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 191/16, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 191/7, 210, 203, 204 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2014-06-17 14:59:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku garażowo - magazynowego hangaru typu lekkiego na działce nr 39/17 obręb 0127 Mirosławiec gmina Mirosławiec stanowiące tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej 2014-06-16 13:24:26
GIŚ.6733.4.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 czerwca 2014r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowania terenu plaży nad jeziorem Kosiakowo na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 335/2 i 335/4 obręb Mirosławiec - Obszar Wiejski (0034). - dokument stracił ważność 2014-06-13 08:19:46
GIŚ.6733.09.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 06 czerwca 2014r. o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową zbiornika bezodpływowego ścieków dla miejscowości Jabłonkowo, gm. Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 405, 406, 407/1, 407/2, 408, 409/1, 409/2, 414/3, 415, 416, 417, 418/1, 418/2, 418/3, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 426, 428, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 449, 465 obręb Jabłonowo (0027). - dokument stracił ważność 2014-06-06 13:47:48
GIŚ.6733.2.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 05 czerwca 2014r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy poddasza części budynku szkolnego ze schodami oraz części pomieszczeń piwnicznych z instalacjami wewnętrznymi na działce oznaczonej geodezyjnie nr 120/2 obręb Piecnik (0025). - dokument stracił ważność 2014-06-05 14:52:31
GIŚ.6733.3.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 02 czerwca 2014r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii energetycznej kablowej n.n. 0,4kV oraz częściowy demontaż istniejącej linii napowietrznej n.n. 0,4kV na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 191/16, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 191/7, 210, 203, 204 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2014-06-02 12:54:32
GI.6733.1.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 02 czerwca 2014r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy linii energetycznej kablowej n.n. 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne i pawilony handlowo-usługowe oraz przebudowy zasilania oświetlenia ulicznego i częściowego demontażu istniejącej linii napowietrznej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 44, 154, 239/1, 239/2, 240/6, 241/1, 245/1, 246/1, 247, 483 obręb Jabłonowo (0027). - dokument stracił ważność 2014-06-02 09:53:46
GIŚ.6733.13.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 maja 2014r. o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego oraz zasilania fontanny w miejscowości Mirosławiec w okolicy Pl. Papieskiego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 375, 376, 377 i 378 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2014-05-30 14:03:01
GIŚ.6733.7.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 maja 2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy kablowej linii oświetlenia drogowego n.n. 0,23/0,4kV w miejscowości Piecnik na działkach oznaczonej geodezyjnie nr 122/1, 249, 109/2, 247, 120/1, 251, 249, 116 i 117 obręb Piecnik (0025). - dokument stracił ważność 2014-05-27 15:31:40
GIŚ.6733.6.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 maja 2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy kablowej linii oświetlenia drogowego n.n. 0,23/0,4kV na działkach oznaczonej geodezyjnie nr 24/4, 25/2, 666 i 667 obręb Hanki (0030). - dokument stracił ważność 2014-05-27 15:29:16
GIŚ.6733.5.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 maja 2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy kablowej linii oświetlenia drogowego n.n. 0,23/0,4kV na działce oznaczonej geodezyjnie nr 264 obręb Mirosławiec- Obszar Wiejski (0034). - dokument stracił ważność 2014-05-27 15:25:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie budynku garazowo-magazynowego-hangaru typu lekkiego na działce nr 39/17 obręb 0127 Mirosławiec gmina Mirosłąwiec, stanowiącej tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej 2014-05-26 08:07:57
GIŚ.6733.09.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 maja 2014r. o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji zmieniającej do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową zbiornika bezodpływowego ścieków dla miejscowości Jabłonkowo, gm. Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 405, 406, 407/1, 407/2, 408, 409/1, 409/2, 414/3, 415, 416, 417, 418/1, 418/2, 418/3, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 426, 428, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 449, 465 obręb Jabłonowo (0027). - dokument stracił ważność 2014-05-23 11:07:20
GIŚ.6733.1.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 07 maja 2014r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii energetycznej kablowej n.n. 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne i pawilony handlowo-usługowe oraz dla przebudowy zasilania oświetlenia ulicznego i częściowego demontażu istniejącej linii napowietrznej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 44, 154, 239/1, 239/2, 240/6, 241/1, 245/1, 246/1, 247, 483 obręb Jabłonowo (0027). - dokument stracił ważność 2014-05-07 09:11:09
GIŚ.6733.4.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 kwietnia 2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zagospodarowania terenu plaży nad jeziorem Kosiakowo. - dokument stracił ważność 2014-04-25 12:40:42
GIŚ.6720.1.2014.DB - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - dotyczy cz. obrębów geodezyjnych Hanki, Jadwiżyn i Setnica - dokument stracił ważność 2014-04-23 14:04:25
GIŚ.6733.3.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 kwietnia 2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy linii energetycznej kablowej n.n. 0,4kV oraz dla częściowego demontażu istniejącej linii napowietrznej n.n. 0,4kV na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 191/16, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 191/7, 210, 203, 204 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2014-04-22 15:04:03
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 2014-04-22 15:02:52
GIŚ.6733.2.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 kwietnia 2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej przebudowy poddasza części budynku szkolnego ze schodami oraz części pomieszczeń piwnicznych z instalacjami wewnętrznymi na działce oznaczonej geodezyjnie nr 120/2 obręb Piecnik (0025). - dokument stracił ważność 2014-04-17 16:06:22
GIŚ.6730.14.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 kwietnia 2014r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu małej gastronomii w Mirosławcu przy ul. Spokojnej, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 172 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2014-04-17 14:57:03
GIŚ.6733.14.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 09 kwietnia 2014r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 653, 974 oraz 975 obręb miasto Mirosławiec (0001) - dokument stracił ważność 2014-04-09 14:59:10
GIŚ.6733.1.2014.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 marca 2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy linii energetycznej kablowej n.n. 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne i pawilony handlowo-usługowe oraz dla przebudowy zasilania oświetlenia ulicznego i częściowego demontażu istniejącej linii napowietrznej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 44, 154, 239/1, 239/2, 240/6, 241/1, 245/1, 246/1, 247, 483 obręb Jabłonowo (0027). - dokument stracił ważność 2014-03-28 11:38:10
GIŚ.6733.13.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 lutego 2014r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego oraz zasilania fontanny w miejscowości Mirosławiec w okolicy Pl. Papieskiego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 375 i 377 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2014-02-26 12:01:53
GIŚ.6733.12.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 lutego 2014r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy wieży widokowej o konstrukcji drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ? miejscem postoju dla 10 pojazdów na działce oznaczonej geodezyjnie nr 8184 obręb Piecnik (0025). Planowana inwestycja realizowaną będzie w ramach działania związanego z ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. - dokument stracił ważność 2014-02-25 08:57:04
GIŚ.6733.11.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 lutego 2014r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dotycząca budowy wieży widokowej o konstrukcji drewnianej oraz związanej z nią kładką nadziemną łączącą budynki zagrody pokazowej żubrów z wieżą widokową na działce oznaczonej geodezyjnie nr 256/3 obręb Jabłonowo (0027). Planowana inwestycja realizowaną będzie w ramach działania związanego z ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. - dokument stracił ważność 2014-02-25 08:54:44
GIŚ.6733.14.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 lutego 2014r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 653, 974 oraz 975 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2014-02-13 10:44:17
GIŚ.6733.13.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 lutego 2014r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego oraz zasilania fontanny w miejscowości Mirosławiec w okolicy Pl. Papieskiego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 375 i 377 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2014-02-11 13:52:52
GIŚ.6733.12.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 lutego 2014r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży widokowej o konstrukcji drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - miejscem postoju dla 10 pojazdów na działce oznaczonej geodezyjnie nr 8184 obręb Piecnik (0025). Planowana inwestycja realizowaną będzie w ramach działania związanego z ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. - dokument stracił ważność 2014-02-11 13:34:53
GIŚ.6733.11.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 lutego 2014r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży widokowej o konstrukcji drewnianej oraz związanej z nią kładką nadziemną łączącą budynki zagrody pokazowej żubrów z wieżą widokową na działce oznaczonej geodezyjnie nr 256/3 obręb Jabłonowo (0027). Planowana inwestycja realizowaną będzie w ramach działania związanego z ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. - dokument stracił ważność 2014-02-11 12:48:43
GIŚ.6733.07.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 lutego 2014r. o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji/kompostowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów położonego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 11/4 i 11/2, obręb Mirosławiec-Obszar Wiejski (0034). - dokument stracił ważność 2014-02-11 11:45:00
GIŚ.6733.09.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 lutego 2014r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową zbiornika bezodpływowego ścieków dla miejscowości Jabłonkowo, gm. Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 405, 406, 407/1, 407/2, 408, 409/1, 409/2, 414/3, 415, 416, 417, 418/1, 418/2, 418/3, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 426, 428, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 449, 465 obręb Jabłonowo (0027). - dokument stracił ważność 2014-02-03 15:14:56
GIŚ.6733.14.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 stycznia 2014r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 653, 974 oraz 975 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2014-01-30 12:07:36
GIŚ.6733.09.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 stycznia 2014r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową zbiornika bezodpływowego ścieków dla miejscowości Jabłonkowo, gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2014-01-03 11:34:57
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 4 obszarów Natury 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanych projektów dokumentów 2014-01-03 07:13:43
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 4 obszarów Natury 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanych projektów dokumentów 2014-01-03 07:04:02
Komunikat Burmistrza Mirosławca w sprawie numerów rachunków bankowych 2014-01-02 13:41:42
GIŚ.6733.14.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 grudnia 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 653, 974 oraz 975 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-12-23 14:29:40
GIŚ.6733.13.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 grudnia 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego oraz zasilania fontanny w miejscowości Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 375 i 377 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-12-19 14:40:09
GIŚ.6733.10.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 grudnia 2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową zbiornika bezodpływowego ścieków dla miejscowości Orle, gm. Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 71/3, 94/6, 94/7, 95/3, 425/1, 425/2, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 8070/1, 8071/6, 8071/7, 8094/4, 8094/5, 8094/9, 8095/8 obręb Łowicz Wałecki (0035). - dokument stracił ważność 2013-12-17 10:02:32
GIŚ.6733.08.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 grudnia 2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci kanalizacji deszczowej w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 839, 852 i 854, obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-12-16 14:00:11
Obwiedzczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2013 r. 2013-12-11 05:37:10
GIŚ.6733.10.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 listopada 2013r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową zbiornika bezodpływowego ścieków dla miejscowości Orle, gm. Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 71/3, 94/6, 94/7, 95/3, 425/1, 425/2, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 8070/1, 8071/6, 8071/7, 8094/4, 8094/5, 8094/9, 8095/8 obręb Łowicz Wałecki (0035). - dokument stracił ważność 2013-11-27 14:37:56
GIŚ.6733.08.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 listopada 2013r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 839, 852 i 854, obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-11-21 15:21:56
GIŚ.6733.05.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 07 listopada 2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca wymiany części istniejącej sieci napowietrznej nN 0,4 kV wraz z przyłączami, budowy w miejsce likwidowanej nowej sieci napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowy nowej sieci kablowej nN 0,4 kV na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 4/2, 476, 47, 2, 3, 5/2, 6/2, 43, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 7, 8, 9, 46, 10, 11/2, 11/3, 12/2, 13/2, 110, 220/4, 220/5, 221/4, 223/1, 258, 262, 232/1, 232/2, 260, 235, 237/2, 154, 238, 483, 24, 25, 42, 41/1, 40/2, 40/1, 39/2, 39/3, 37/1, 36, 35, 34/1, 33, 31/4, 31/3, 30/1, 30/2, 29, 26, 108, 104 oraz 44 obręb Jabłonowo (0027). - dokument stracił ważność 2013-11-07 14:37:06
GIŚ.6730.29.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 07 listopada 2013r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotycząca budowy zakładu produkcyjnego maszyn rolniczych oraz konstrukcji stalowych na działce oznaczonej geodezyjnie nr 287/1 obręb geodezyjny Piecnik (0025). - dokument stracił ważność 2013-11-07 09:25:03
GIŚ.6733.12.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 października 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy wieży widokowej o konstrukcji drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - miejscem postoju dla 10 pojazdów na działce oznaczonej geodezyjnie nr 8184 obręb Piecnik (0025). Planowana inwestycja realizowaną będzie w ramach działania związanego z ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. - dokument stracił ważność 2013-10-31 15:28:37
GIŚ.6733.11.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 października 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy wieży widokowej o konstrukcji drewnianej oraz związanej z nią kładką nadziemną łączącą budynki zagrody pokazowej żubrów z wieżą widokową na działce oznaczonej geodezyjnie nr 256/3 obręb Jabłonowo (0027). Planowana inwestycja realizowaną będzie w ramach działania związanego z ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. - dokument stracił ważność 2013-10-31 15:06:36
GIŚ.6733.07.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 października 2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji/kompostowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów położonego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 11/4 i 11/2, obręb Mirosławiec - Obszar Wiejski (0034). - dokument stracił ważność 2013-10-30 14:52:56
GIŚ.6733.18.2012.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 października 2013r. o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oświetlenia drogowego ulic Orla, Krucza, Leśna, Skowronkowa, na terenie działek nr: 114, 102, 32/57, 32/17, 32/56, 81/2, 81/1, 32/9, 61 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-10-25 11:42:57
GIŚ.6733.07.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 października 2013r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji i kompostowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów położonego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 11/4 i 11/2, obręb Mirosławiec ? Obszar Wiejski (0034). - dokument stracił ważność 2013-10-16 10:15:22
GIŚ.6733.07.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 października 2013r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji i kompostowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów położonego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 11/4 i 11/2, obręb Mirosławiec ? Obszar Wiejski (0034). - dokument stracił ważność 2013-10-16 10:14:45
GIŚ.6733.05.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 października 2013r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej wymiany części istniejącej sieci napowietrznej nN 0,4 kV wraz z przyłączami, budowy w miejsce likwidowanej nowej sieci napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowy nowej sieci kablowej nN 0,4 kV na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 4/2, 476, 47, 2, 3, 5/2, 6/2, 43, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 7, 8, 9, 46, 10, 11/2, 11/3, 12/2, 13/2, 110, 220/4, 220/5, 221/4, 223/1, 258, 262, 232/1, 232/2, 260, 235, 237/2, 154, 238, 483, 24, 25, 42, 41/1, 40/2, 40/1, 39/2, 39/3, 37/1, 36, 35, 34/1, 33, 31/4, 31/3, 30/1, 30/2, 29, 26, 108, 104 oraz 44 obręb Jabłonowo (0027). - dokument stracił ważność 2013-10-15 12:01:58
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie 2013-10-15 10:03:37
GIŚ.6733.10.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 października 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową zbiornika bezodpływowego ścieków dla miejscowości Orle, gm. Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 71/3, 94/6, 94/7, 95/3, 425/1, 425/2, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 8070/1, 8071/6, 8071/7, 8094/4, 8094/5, 8094/9, 8095/8 obręb Łowicz Wałecki (0035). - dokument stracił ważność 2013-10-10 13:26:04
GIŚ.6733.09.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 października 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową zbiornika bezodpływowego ścieków dla miejscowości Jabłonkowo, gm, Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 405, 406, 407/1, 407/2, 408, 409/1, 409/2, 414/3, 415, 416, 417, 418/1, 418/2, 418/3, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 426, 428, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 449, 465 obręb Jabłonowo (0027). - dokument stracił ważność 2013-10-03 15:08:32
GIŚ.6733.08.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 września 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 839, 852 i 854, obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-09-20 12:38:02
GIŚ.6733.12.2012.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 września 2013r. o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych, oświetlenia ulicznego oraz rozbiórki sieci napowietrznej 0,4kV z przyłączami na terenie działek: nr 32/61, 32/57, 81/1, 81/2, 74/2, 76/2, 77, 78, 87, 88, 102, 113, 111, 114, 118, 122/2, 122/1, 123/2, 123/1, 121/4, 119/18, 121/3, 119/6, 155, 156/6, 145, 144, 143/1, 143/4, 143/5, 146/1, 146/2, 146/3, 154/1, 154/2, 154/3, 210, 178/1, 171 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-09-19 13:36:21
GIŚ.6733.07.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 06 września 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji i kompostowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów położonego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 11/4 i 11/2, obręb Mirosławiec - Obszar Wiejski (0034). - dokument stracił ważność 2013-09-06 09:19:43
GIŚ.6730.29.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 05 września 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcyjnego maszyn rolniczych oraz konstrukcji stalowych na działce oznaczonej geodezyjnie nr 287/1 obręb geodezyjny Piecnik (0025). - dokument stracił ważność 2013-09-05 13:52:53
GIŚ.6733.04.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 września 2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy gazociągów średniego ciśnienia na terenie działek geodezyjnych: nr 186/2, 186/5, 186/4 - obręb miasto Mirosławiec (0001) oraz na terenie działek geodezyjnych: nr 51/1, 50/64, 50/51, 50/5 - obręb Mirosławiec - Obszar Wiejski (0034). - dokument stracił ważność 2013-09-03 14:37:04
GIŚ.6733.06.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 sierpnia 2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza boiska w Mirosławcu położonego w Mirosławcu przy ul. Parkowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 204 i 203 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-08-20 12:47:29
GIŚ.6733.04.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 sierpnia 2013r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągów średniego ciśnienia na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 186/2, 186/5, 186/4 -obręb miasto Mirosławiec (0001) oraz na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 51/1, 50/64, 50/51 i 50/5-obręb Mirosławiec-Obszar Wiejski (0034). - dokument stracił ważność 2013-08-20 10:35:00
GK.6733.1.84.2013 - Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz z dnia 31.07.2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na modernizacji linii napowietrznej 110kV Wałcz-Wałcz Północ-Mirosławiec realizowanej na terenie gminy Wałcz i Mirosławiec oraz na terenie miasta Wałcz. - dokument stracił ważność 2013-08-05 08:04:37
GIŚ.6733.06.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 lipca 2013r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku zaplecza boiska w Mirosławcu położonego w Mirosławcu przy ul. Parkowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 204 i 203 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-07-30 08:41:13
GIŚ.6220.8.2013.AM - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcyjnego (produkcja przyczep i naczep samochodowych) na działce nr 157 położonej obręb 0027 Jabłonowo. - dokument stracił ważność 2013-07-16 09:04:31
GIŚ.6733.06.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 lipca 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza boiska w Mirosławcu położonego w Mirosławcu przy ul. Parkowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 204 i 203 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-07-16 08:56:52
GIŚ.6733.05.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 lipca 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej wymiany części istniejącej sieci napowietrznej nN 0,4 kV wraz z przyłączami, budowy w miejsce likwidowanej nowej sieci napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowy nowej sieci kablowej nN 0,4 kV na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 4/2, 476, 47, 2, 3, 5/2, 6/2, 43, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 7, 8, 9, 46, 10, 11/2, 11/3, 12/2, 13/2, 110, 220/4, 220/5, 221/4, 223/1, 258, 262, 232/1, 232/2, 260, 235, 237/2, 154, 238, 483, 24, 25, 42, 41/1, 40/2, 40/1, 39/2, 39/3, 37/1, 36, 35, 34/1, 33, 31/4, 31/3, 30/1, 30/2, 29, 26, 108, 104 oraz 44 obręb Jabłonowo (0027). - dokument stracił ważność 2013-07-12 10:19:27
GIŚ.6733.04.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 09 lipca 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy gazociągów średniego ciśnienia na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 186/2, 186/5, 186/4 - obręb miasto Mirosławiec (0001) oraz na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 51/1, 50/64, 50/51 i 50/5 - obręb Mirosławiec - Obszar Wiejski (0034). - dokument stracił ważność 2013-07-09 13:43:08
GIŚ.6730.14.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 08 maja 2013r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu małej gastronomii w Mirosławcu przy ul. Spokojnej, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 172 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-05-08 15:16:51
GIŚ.6730.14.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 kwietnia 2013r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu małej gastronomii w Mirosławcu przy ul. Spokojnej, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 172 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-04-24 13:15:10
GK.6733.1.84.2013 - Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz z dnia 02.04.2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na modernizacji linii napowietrznej 110kV Wałcz-Wałcz Północ-Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2013-04-03 10:10:24
GIŚ.6733.03.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 marca 2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy odcinka linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Mirosławiec - Kalisz Pomorski o długości ok. 135m na terenie działek geodezyjnych: nr 371, 375/3, 375/2, 375/1, 378, 383/1 obręb Mirosławiec (0034). - dokument stracił ważność 2013-03-15 13:35:11
GIŚ.6733.20.2012.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 marca 2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej demontażu napowietrznej linii kablowej wraz z przyłączami i budowy linii kablowej 0,4 kV wraz z wolnostojącą szafa kablową i złączami kablowymi na terenie dz. nr ewid.: 320, 350/2, 351, 352, 341/1, 340, 338, 336, 334, 332, 330, 328, 327/1, 326, 324/1, 323/2, 317, 319/11 obręb miasto Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2013-03-14 15:58:24
GIŚ.6733.02.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 08 marca 2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 10 w Mirosławcu w rejonie ulic Wałeckiej, Placu Wolności i Wolności na terenie działek: nr 281/2, 320, 376, 417 oraz 612 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-03-08 12:58:22
GIŚ.6733.01.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 07 marca 2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci kanalizacji deszczowej w Mirosławcu przy ul. Wolności, Sprzymierzonych, Młyńskiej i Ogrodowej na terenie działek: nr 376, 375, 840, 853, 852, 415 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-03-07 16:06:21
GIŚ.6733.03.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 01 marca 2013r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Mirosławiec - Kalisz Pomorski o długości ok. 135m na terenie działek geodezyjnych: nr 371, 375/3, 375/2, 375/1, 378, 383/1 obręb Mirosławiec (0034). - dokument stracił ważność 2013-03-01 13:37:15
GIŚ.6733.20.2012.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 lutego 2013r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu napowietrznej linii kablowej wraz z przyłączami i budowy linii kablowej 0,4 kV wraz z wolnostojącą szafa kablową i złączami kablowymi na terenie dz. nr ewid.: 320, 350/2, 351, 352, 341/1, 340, 338, 336, 334, 332, 330, 328, 327/1, 326, 324/1, 323/2, 317, 319/11 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-02-26 15:07:48
GIŚ.6730.14.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 lutego 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu małej gastronomii w Mirosławcu przy ul. Spokojnej, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 172 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-02-22 14:07:55
GIŚ.6733.02.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 lutego 2013r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 10 w Mirosławcu w rejonie ulic Wałeckiej, Placu Wolności i Wolności na terenie działek: nr 281/2, 320, 376, 417 oraz 612 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-02-20 09:24:16
GIŚ.6733.01.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 lutego 2013r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w Mirosławcu przy ul. Wolności, Sprzymierzonych, Młyńskiej i Ogrodowej na terenie działek: nr 376, 375, 840, 853, 852, 415 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-02-20 09:20:43
GIŚ.6733.01.2012.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 lutego 2013r. o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zagrody pokazowej żubrów w ramach działania związanego z ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt na terenie dz. nr 256/3 i dz. nr 8019 obręb Jabłonowo, gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2013-02-12 09:46:07
GIŚ.6733.19.2012.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 08 lutego 2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy linii kablowych podziemnych średniego i niskiego napięcia ze złączem kablowym oraz budowy stacji transformatorowej na terenie działki nr 45/2, 44/2, 47 obręb Mirosławiec 34 - Obszar Wiejski, gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2013-02-08 11:54:43
GIŚ.6733.03.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 stycznia 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Mirosławiec - Kalisz Pomorski o długości ok. 135 m na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 371, 375/3, 375/2, 375/1, 378, 383/1 obręb Mirosławiec - Obszar Wiejski (0034). - dokument stracił ważność 2013-01-31 13:31:03
GIŚ.6733.19.2012.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 stycznia 2013r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych podziemnych średniego i niskiego napięcia ze złączem kablowym oraz na budowie stacji transformatorowej na terenie działki nr 45/2, 44/2, 47 obręb Mirosławiec 34 - Obszar Wiejski, gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2013-01-24 10:01:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14.01.2013r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: budowie farmy elektrowni słonecznej - fotowoltanicznej o mocy do 10 MW w miejscowości Kalinówka - Gmina Mirosławiec na dz. 160/3, 159, 170/1,173 obręb ewidencyjny Mirosławiec 34 2013-01-15 09:42:15
GIŚ.6733.02.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 09 stycznia 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 10 w Mirosławcu w rejonie ulic Wałeckiej, Placu Wolności i Wolności na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 264 - obręb Mirosławiec-Obszar Wiejski (0034) oraz dz. nr 281/2, 320, 376, 417 oraz 612 - obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2013-01-09 11:22:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 09 stycznia 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej w Mirosławcu przy ul. Wolności, Sprzymierzonych, Młyńskiej i Ogrodowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 376, 375, 840, 853, 852 i 415 obręb m.Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2013-01-09 10:13:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 stycznia 2013r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec - dokument stracił ważność 2013-01-04 13:55:43
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 stycznia 2013r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec - dokument stracił ważność 2013-01-04 13:52:59
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 grudnia 2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy linii kablowych NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi ZK oraz kablowo-pomiarowymi ZKP przy ul. Krótkiej i Wałeckiej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 320, 350/2, 351, 352, 341/1, 340, 338, 336, 334, 332, 330, 328, 327/1, 326, 324/1, 323/5, 317 oraz 319/11 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2012-12-27 14:41:53
Obwieszczenie z dnia 27 grudnia 2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: budowie Naziemnego Systemu Fotowoltaicznego o mocy około 4,0MW wraz z infrastukturą towarzyszącą 2012-12-27 10:11:33
GIŚ.6733.01.2012.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 grudnia 2012r. o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zagrody pokazowej żubrów w ramach działania związanego z ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt na terenie dz. nr 256/3 i dz. nr 8019 obręb Jabłonowo, gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2012-12-19 12:00:26
GIŚ.6733.08.2012.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia: 17 grudnia 2012r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 159/3 i 162/1 obręb Bronikowo gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2012-12-17 13:16:11
GIŚ.6733.08.2012.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia: 17 grudnia 2012r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 159/3 i 162/1 obręb Bronikowo gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2012-12-17 13:15:48
Obwieszczenie o wszczęściu postępowania administracyjnego z dnia 04.12.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie zagrody pokazowej żubrów na terenie działek nr 256/3 i 8019, obręb Jabłonowo, gmina Mirosławiec w tym budowa kompleksu obsługi żubrów i budynku socjalno - mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2012-12-05 09:56:25
GIŚ.6733.08.2012.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 listopada 2012r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 159/3 i 162/1 obręb Bronikowo gm. Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2012-11-29 15:02:38
GIŚ.6733.18.2012.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 listopada 2012r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ulic Orla, Krucza, Leśna, Skowronkowa, na terenie działek: nr 114, 102, 32/57, 32/17, 32/56, 81/2, 81/1 obręb miasto Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2012-11-29 11:23:31
GIŚ.6733.10.2012.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 listopada 2012r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej, sieci kablowej 0,4 kV oraz rozbiórce sieci napowietrznej 15 kV i stacji transformatorowej słupowej na terenie dz. nr ewid. 117/2, 116/1 i 116/2 obręb miasto Mirosławiec (0001). - dokument stracił ważność 2012-11-26 11:32:40
Obwieszczenie o wszczęściu postępowania administracyjnego GIŚ.6220.8.2012.AM. z dnia 26.11.2012r. w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 10 (DK10) w m. Mirosławiec - dokument stracił ważność 2012-11-26 09:15:09
GIŚ.6733.19.2012.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia: 21 listopada 2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 45/2 w obrębie 34 Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 44/2, 47 oraz 45/1 obręb Mirosławiec-Obszar Wiejski (0034). - dokument stracił ważność 2012-11-21 13:44:54
GIŚ.6733.11.2012.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 listopada 2012r. o wniesieniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Mirosławca w dniu 25 października 2012r. sygn. GIŚ.6733.11.2012.DB w sprawie budowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Mirosławiec - Kalisz Pomorski na terenie działek nr 288/3, 298, 329/2, 333, 8186/5, 337, 354/6, 341, 354/4, 371, 375/3, 375/2, 375/1, 374, 378, 383/1, 381, 380, 379, 391, 407/2 obręb Mirosławiec 34 gm. Mirosławiec. 2012-11-19 10:57:41
GIŚ.6733.17.2012.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia: 15 listopada 2012r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ulicy Księżycowej, na terenie działek: nr 18, 17, 21/5, 954/5, 694/21 obręb miasto Mirosławiec i Mirosławiec 34 - Obszar Wiejski. 2012-11-15 14:50:44
GIŚ.6733.18.2012.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia: 13 listopada 2012r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ulic Orla, Krucza, Leśna, Skowronkowa, na terenie działek nr: 114, 102, 32/57, 32/17, 32/56, 81/2, 81/1 obręb miasto Mirosławiec 0001. 2012-11-13 09:15:13
GIŚ.6733.16.2012.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Mirosławiec - Czaplinek na terenie działki nr 8007/1 obręb Toporzyk gm. Mirosławiec. 2012-11-07 13:40:43
GIŚ.6721.01.2012.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych w pasie linii elektroenergetycznej 110kV w obrębach ewidencyjnych Mirosławiec 34 i Łowicz Wałecki, uchwałą Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. 2012-11-06 09:44:49
GIŚ.6733.12.2012.DB - obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych, oświetlenia ulicznego oraz rozbiórki sieci napowietrznej 0,4kV z przyłączami na terenie działek: nr 32/61, 32/57, 81/1, 81/2, 74/2, 76/2, 77, 78, 87, 88, 102, 113, 111, 114, 118, 122/2, 122/1, 123/2, 123/1, 121/4, 119/18, 121/3, 119/6, 155, 156/6, 145, 144, 143/1, 143/4, 143/5, 146/1, 146/2, 146/3, 154/1, 154/2, 154/3, 210, 178/1, 171 obręb miasto Mirosławiec (0001). 2012-10-30 12:41:40
GIŚ.6733.10.2012.DB - obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej, sieci kablowej 0,4 kV oraz rozbiórki sieci napowietrznej 15 kV i stacji transformatorowej słupowej na terenie dz. nr ewid.: 117/2, 116/1 i 116/2 obręb miasto Mirosławiec. 2012-10-30 11:09:01
GIŚ.6733.17.2012.DB - obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania administracyjneg w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ulicy Księżycowej, na terenie działek: nr 18, 17, 21/5, 954/5, 694/21 obręb miasto Mirosławiec 0001 i Mirosławiec 0034. 2012-10-29 09:57:34
GIŚ.6733.14.2012.DB - obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy odcinka napowietrznej linii 15kV nr 945 relacji Mirosławiec - Orle na terenie działki nr 288/3, 298, 329/2, 333, 8186/5 obręb Mirosławiec 34, gm. Mirosławiec. 2012-10-26 12:22:51
GIŚ.6733.11.2012.DB - obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Mirosławiec - Kalisz Pomorski na terenie działek nr 288/3, 298, 329/2, 333, 8186/5, 337, 354/6, 341, 354/4, 371, 375/3, 375/2, 375/1, 374, 378, 383/1, 381, 380, 379, 391, 407/2 obręb Mirosławiec 34 gm. Mirosławiec. 2012-10-25 09:30:59
GIŚ.6733.09.2012.DB - obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Mirosławiec - Kalisz Pomorski na terenie działek nr 264, 29/6, 237/3, 205/15, 220/1, 205/19 obręb Łowicz Wałecki gm. Mirosławiec. 2012-10-24 14:49:10
GIŚ.6733.15.2012.DB - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi w ciągu ulic: Wileńskiej, Kościuszki, Kościelnej, Zamkowej, Poznańskiej, Młyńskiej oraz Sprzymierzonych na terenie działek: nr 265, 244, 280, 281/1, 416, 384, 397, 403, 415 obręb miasto Mirosławiec. 2012-10-18 14:43:38
GIŚ.6733.18.2012.DB - obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi w rejonie ulic Orla, Krucza, Leśna, Skowronkowa na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 114, 102, 32/56, 32/57, 81/1, 81/2, 32/17 obręb miasto Mirosławiec (0001). 2012-10-01 15:06:18
GIŚ.6730.17.2012.DB - obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi w rejonie ulicy Księżycowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 18, 17, 954/5, 21/5, 694/21 obręb miasto Mirosławiec (0001) oraz Mirosławiec (0034). 2012-10-01 15:04:00
GIŚ.6733.13.2012.DB - Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Mirosławiec - Kalisz Pomorski na terenie działki nr 409/1 obręb Mirosławiec gm. Mirosławiec. 2012-09-25 14:53:23
GIŚ.6733.12.2012.DB - Obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych, oświetlenia ulicznego oraz rozbiórki sieci napowietrznej 0,4kV z przyłączami na terenie działek: nr 32/61, 32/57, 81/1, 81/2, 74/2, 76/2, 77, 78, 87, 88, 102, 113, 111, 114, 118, 122/2, 122/1, 123/2, 123/1, 121/4, 119/18, 121/3, 119/6, 155, 156/6, 145, 144, 143/1, 143/4, 143/5, 146/1, 146/2, 146/3, 154/1, 154/2, 154/3, 210, 178/1, 171 obręb miasto Mirosławiec (0001). 2012-09-25 13:44:30
GIŚ.6733.15.2012.DB - Obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi w ciągu ulic: Wileńskiej, Kościuszki, Kościelnej, Zamkowej, Poznańskiej, Młyńskiej oraz Sprzymierzonych na terenie działek: nr 265, 244, 280, 281/1, 416, 384, 397, 403, 415 obręb miasto Mirosławiec. 2012-09-24 14:18:35
GIŚ.6733.14.2012.DB - Obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka napowietrznej linii 15kV nr 945 relacji Mirosławiec - Orle na terenie działki nr 288/3, 298, 329/2, 333, 8186/5 obręb Mirosławiec 34, gm. Mirosławiec. 2012-09-24 14:04:00
GIŚ.6733.11.2012.DB - obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Mirosławiec - Kalisz Pomorski na terenie działek nr 288/3, 298, 329/2, 333, 8186/5, 337, 354/6, 341, 354/4, 371, 375/3, 375/2, 375/1, 374, 378, 383/1, 381, 380, 379, 391, 407/2 obręb Mirosławiec 34, gm. Mirosławiec. 2012-09-24 12:46:41
GIŚ.6733.09.2012.DB - Obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Mirosławiec - Kalisz Pomorski na terenie działek nr 264, 29/6, 237/3, 205/15, 220/1, 205/19 obręb Łowicz Wałecki (0035), gm. Mirosławiec. 2012-09-24 10:57:03
GIŚ.6733.16.2012.DB - Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Mirosławiec-Czaplinek na działce oznaczonej geodezyjnie nr 8007/1 obręb Toporzyk (0003). 2012-09-17 15:11:42
GIŚ.6733.13.2012.DB - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wprowadzeniu projektowanej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Mirosławiec-Kalisz Pom. na teren stacji elektroenergetycznej 110/15 kV/kV GPZ Mirosławiec oraz skablowaniu krzyżowania odcinka napowietrznej linii 15 kV nr 953 relacji Mirosławiec - Tuczno na dz. 409/1 obręb Mirosławiec 0034. 2012-08-20 14:25:55
GIŚ.6733.15.2012.DB -Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi w ciągu ulic: Wileńskiej, Kościuszki, Kościelnej, Zamkowej, Poznańskiej, Młyńskiej oraz Sprzymierzonych na odcinku od ul. Wolności do ul. Wileńskiej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 265, 244, 280, 281/1, 416, 384, 397, 403, 415 obręb miasto Mirosławiec (0001). 2012-08-01 12:12:28
GIŚ.6733.06.2012.DB - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii kablowej 15 kV, budowy linii kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, budowy słupowej stacji transformatorowej na terenie dz. nr ewid.: 354/42 i 354/37 obręb Mirosławiec 34. 2012-08-01 11:18:07
GIŚ.6721.01.2012.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych w pasie linii elektroenergetycznej 110kV w obrębach ewidencyjnych Mirosławiec 34 i Łowicz Wałecki 2012-07-31 14:02:21
GIŚ.6721.01.2012.DB - Obwieszcenie Burmistrza Mirosławca w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych w pasie linii elektroenergetycznej 110kV w obrębach ewidencyjnych Mirosławiec 34 i Łowicz Wałecki 2012-07-31 14:00:29
GIŚ.6733.14.2012.DB - Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie odcinka napowietrznej linii 15 kV nr 945 relacji Mirosławiec - Orle na działkach nr 288/3, 298, 329/2, 333, 8186/5 obręb Mirosławiec (0034). 2012-07-30 13:15:59
GIŚ.6733.13.2012.DB - Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wprowadzeniu projektowanej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Mirosławiec-Kalisz Pom. na teren stacji elektroenergetycznej 110/15 kV/kV GPZ Mirosławiec oraz skablowaniu krzyżowania odcinka napowietrznej linii 15 kV nr 953 relacji Mirosławiec - Tuczno na dz. 409/1 obręb Mirosławiec (0034). 2012-07-30 10:51:40
GIŚ.6733.12.2012.DB - Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych, oświetlenia ulicznego oraz rozbiórki sieci napowietrznej 0,4kV z przyłączami w miejscowości Mirosławiec na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 32/61, 32/57, 81/1, 81/2, 74/2, 76/2, 77, 78, 87, 88, 102, 113, 111, 114, 118, 122/2, 122/1, 123/2, 123/1, 121/4, 119/18, 121/3, 119/6, 155, 156/6, 145, 144, 143/1, 143/4, 143/5, 146/1, 146/2, 146/3, 154/1, 154/2, 154/3, 210, 178/1, 171 obręb miasto Mirosławiec (0001). 2012-07-27 13:57:51
GIŚ.6733.11.2012.DB - Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Mirosławiec ? Kalisz Pomorski o długości ok. 2,8 km na działkach oznaczonych geodezyjnie nr nr 288/3, 298, 329/2, 333, 8186/5, 337, 354/6, 341, 354/4, 371, 375/3, 375/2, 375/1, 374, 378, 383/1, 381, 380, 379, 391, 407/2 obręb Mirosławiec (0034). 2012-07-24 14:47:46
GIŚ.6733.05.2012.DB - Obwieszczenie dotyczące zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej przebudowy i rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV na terenie dz. nr ewid. 409/1 obręb Mirosławiec 0034. 2012-07-20 14:18:55
GIŚ.6733.07.2012.DB - Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej montażu urządzeń do ujęcia i neutralizacji biogazu na terenie składowiska odpadów, na terenie dz. nr ewid.: 11/2, 11/4 obręb Mirosławiec 34. 2012-07-19 13:31:23
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej, sieci kablowej 0,4 kV oraz rozbiórki sieci napowietrznej 15 kV i stacji transformatorowej słupowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 117/2, 116/1 i 116/2 obręb miasto Mirosławiec (0001). 2012-07-16 11:30:17
GIŚ.6733.06.2012.DB - obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii kablowej 15 kV, budowy linii kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, budowy słupowej stacji transformatorowej na terenie dz. nr ewid.: 354/42 i 354/37 obręb Mirosławiec 34. 2012-07-12 15:45:54
GIŚ.6733.09.2012.DB - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Mirosławiec - Kalisz Pomorski o długości ok. 1,5 km na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 264, 29/6, 237/3,205/15, 220/1, 205/19 obręb Łowicz Wałecki (0035). 2012-07-12 08:17:12
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy linii napowietrznej 15kV na terenie dz. nr ewid.: 410/3, 409/1, 249/7, 405, 248, 244, 239, 231/2, 232, 228, 224/1, 226/5, 219, 214, 211/3, 211/6, 235, 207/7, 207/11, 207/10, 321, 344, 343, 350/2, 210/2, 347, 367, 373, 351, 350/1, 346 obręb Mirosławiec, m. Mirosławiec. 2012-07-11 12:50:52
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy linii napowietrznej 15kV na terenie dz. nr ewid.: 410/3, 409/1, 405, 249/7, 249/4, 249/2, 250, 254, 246/2, 235, 247, 8277/2, 8247/3, 195, 8247/2, 178/4, 178/1, 178/2, 178/3, 158, 157, 156, 153/1, 142/1, 139/1, 137/2, 129/1, 124/11, 124/10, 124/9 obręb Mirosławiec, m. Mirosławiec. 2012-07-10 14:13:59
Obwieszczenie o zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej montażu urządzeń do ujęcia i neutralizacji biogazu na terenie składowiska odpadów, na terenie dz. nr ewid.: 11/2, 11/4 obręb Mirosławiec 34. 2012-07-04 11:37:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej i budynku remizy na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 159/3 i 162/1 położonych w Bronikowie, obręb geodezyjny Bronikowo 0029. 2012-07-04 09:47:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na montażu urządzeń do ujęcia i neutralizacji biogazu na aktualnie eksploatowanej kwaterze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mirosławcu na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 11/2 i 11/4 obręb Mirosławiec (0034). 2012-06-15 15:24:01
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy linii napowietrznej 15kV na terenie dz. nr ewid.: 410/3, 249/7, 405, 248, 244, 239, 231/2, 232, 228, 224/1, 226/5, 219, 214, 211/3, 211/6, 235, 207/7, 207/11, 207/10, 321, 344, 343, 350/2, 210/2, 347, 367, 373, 351, 350/1, 346 oraz demontażu stacji transformatorowej wieżowej i budowy stacji kontenerowej na terenie dz. nr 351 obręb Mirosławiec 0034 oraz m. Mirosławiec 0001 2012-06-13 11:35:00
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji liniowej 15kV polegającej na przebudowie linii napowietrznej 15kV z pola nr 5 rozdzielni WN/SN w Mirosławcu w kierunku JW. na długości 1800 m. W ramach inwestycji nastąpi wymiana słupów i przewodów w przebiegu istniejącej trasy linii 15kV, na terenie działek oznaczonych geodezyjnie nr 410/3, 405, 249/7, 249/4, 249/2, 250, 254, 246/2, 235, 247, 8277/2, 8247/3, 195, 8247/2, 178/4, 178/1, 178/2, 178/3, 158, 157, 156, 153/1, 142/1, 139/1, 137/2, 129/1, 124/11, 124/10, 124/9 w Mirosławcu, obręb geodezyjny Mirosławiec 0034. 2012-06-12 14:22:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej przebudowy i rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV na terenie dz. nr ewid. 409/1 obręb Mirosławiec 0034 2012-06-06 15:39:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. przyłączenie do sieci elektroenergetycznej domu jednorodzinnego w Mirosławcu na działce oznaczonej geodezyjnie nr 354/37. W zakres zamierzenia wchodzi wykonanie słupowej stacja transformatorowej typu STSKpo 20/400, linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 354/42 i 354/37 obręb Mirosławiec (0034). 2012-05-22 15:08:14
Obwieszczenie o zakończeniu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej przebudowy i rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV na terenie dz. nr ewid. 409/1 obręb Mirosławiec 0034 2012-05-21 15:42:17
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Mirosławiec - Czaplinek, na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr 8007/1, obręb geodezyjny Toporzyk 0003 2012-05-15 12:17:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. przebudowa istniejącego napowietrznego pola rozdzielni 110 kV oraz budowa nowego pola 110 kV - przebudowa z układu H1 do układu H4; wykonanie nowych przyłączy do linii napowietrznej 110 kV; wykonanie instalacji odwodnienia i odolejenia transformatorów mocy i zespołów uziemiających; przeznaczenie inwestycji pozostanie związane z przesyłem, przetworzeniem i rozdziałem energii elektrycznej. Zadanie projektuje się na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr 409/1, Mirosławiec Zacisze, obręb geodezyjny Mirosławiec 0034 2012-04-27 15:13:12
Obwieszczenie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Mirosławiec - Czaplinek, na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr 8007/1, obręb geodezyjny Toporzyk 0003. 2012-04-27 15:05:31
Obwieszczenie o zmianie zakresu inwestycji objętej postępowaniem administracyjnym. Znak sprawy GIŚ.6733.03.2012.DB 2012-04-20 15:08:47
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji liniowej 15kV polegającej na przebudowie linii napowietrznej 15kV z pola nr 3 rozdzielni WN/SN w Mirosławcu w kierunku stacji transformatorowej "Sprzymierzonych" i "Cicha" na długości 1250 m. W ramach inwestycji nastąpi wymiana słupów i przewodów w przebiegu istniejącej trasy linii 15kV, na terenie działek oznaczonych geodezyjnie nr 410/3, 249/7, 405, 248, 244, 239, 231/2, 232, 228, 224/1, 226/5, 219, 214, 211/3, 211/6, 235, 207/7, 207/11, 207/10, 321, 344, 343, 350/2, 210/2, 347, 367, 373 w Mirosławcu, obręb geodezyjny Mirosławiec 0034 2012-04-05 13:55:42
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji liniowej 15kV polegającej na przebudowie linii napowietrznej 15kV z pola nr 5 rozdzielni WN/SN w Mirosławcu w kierunku JW. na długości 1800 m. W ramach inwestycji nastąpi wymiana słupów i przewodów w przebiegu istniejącej trasy linii 15kV, na terenie działek oznaczonych geodezyjnie nr 410/3, 405, 249/7, 249/4, 249/2, 250, 254, 246/2, 235, 247, 8277/2, 8247/3, 195, 8247/2, 178/4, 178/1, 178/2, 178/3, 158, 157, 156, 153/1, 142/1, 139/1, 137/2, 129/1, 124/11, 124/10, 124/9 w Mirosławcu, obręb geodezyjny Mirosławiec 0034 2012-04-05 13:51:40
Wydana decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy zagrody pokazowej żubrów wraz z zagospodarowaniem terenu, budową własnego ujęcia wody i indywidualnej oczyszczalni ścieków na działkach nr 256/3 oraz 8019 w Jabłonowie, gm. Mirosławiec, obręb geodezyjny Jabłonowo 0027 2012-03-14 15:36:21
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych w pasie linii elektroenergetycznej 110kV w obrębach ewidencyjnych Mirosławiec 34 i Łowicz Wałecki 2012-02-29 13:50:28
Obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy zagrody pokazowej żubrów wraz z zagospodarowaniem terenu, budową własnego ujęcia wody i indywidualnej oczyszczalni ścieków na działkach nr 256/3 oraz 8019 w Jabłonowie, gm. Mirosławiec, obręb geodezyjny Jabłonowo 0027 2012-02-22 12:39:45
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Mirosławcu 2012-02-17 09:30:25
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia: 12 stycznia 2012r. o postanowieniu podjęcia postępowania administracyjnego oraz decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jabłonkowo, gm. Mirosławiec 2012-01-12 15:03:06
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy zagrody pokazowej żubrów wraz z zagospodarowaniem terenu, budową własnego ujęcia wody i indywidualnej oczyszczalni ścieków na działkach nr 256/3 oraz 8019 w Jabłonowie, gm. Mirosławiec, obręb geodezyjny Jabłonowo 0027 2012-01-12 10:36:05
Wydanie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie zagospodarowania terenu działki nr 44/4, obejmująca budowę świetlicy wiejskiej z wiatą, a także niezbędnych obiektów infrastrukturalnych (przyłączy, zbiornika na ścieki, studni wierconej, miejsc postojowych, dojść, dojazdów) - w zabudowie usługowej na działce nr 44/4 w Jadwiżynie, gm. Mirosławiec. 2011-12-05 11:20:14
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego remontu kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na działkach nr 161 i 83/1 w Próchnowie 16 (obręb geodezyjny Próchnowo 0028, gmina Mirosławiec). 2011-11-22 07:53:49
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie zagospodarowania terenu działki nr 44/4, obejmująca budowę świetlicy wiejskiej z wiatą, a także niezbędnych obiektów infrastrukturalnych w zabudowie usługowej na działce nr 44/4 w Jadwiżynie, gm. Mirosławiec. 2011-11-18 15:33:37
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi pożarowej (leśnej) o długości ok. 7,5 km w obrębach geodezyjnych: Toporzyk i Mirosławiec 34, gmina Mirosławiec. 2011-11-10 13:57:25
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia pobocza drogi krajowej wraz z elektroenergetyczną linią kablową 0,4 kV na działce nr 120/3 w Kalinówce gm. Mirosławiec. 2011-11-08 14:12:44
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego remontu kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na działkach nr 161 i 83/1 w Próchnowie 16 (obręb geodezyjny Próchnowo, gmina Mirosławiec). 2011-11-08 13:13:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach oznaczonych numerami: 115/1, 115/4, 114/1, 114/2, 120/3, 165, 164, 163/1, 163/2, 163/3 - w Kalinówce gm. Mirosławiec. 2011-11-08 09:56:25
Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy świetlicy wiejskiej z wiatą, a także niezbędnych obiektów infrastrukturalnych (przyłączy, zbiornika na ścieki, studni wierconej, miejsc postojowych, dojść, dojazdów) - w zabudowie usługowej na działce nr 44/4 w Jadwiżynie, gm. Mirosławiec, obręb geodezyjny Jadwiżyn 0031. 2011-11-03 09:17:16
Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej przebudowy drogi leśnej pożarowej o długości około 7,5 km na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec; obręb geodezyjny Mirosławiec 0034 oraz Toporzyk 0003 2011-10-26 11:14:19
Zakończenie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach oznaczonych numerami: 115/1, 115/4, 114/1, 114/2, 120/3, 165, 164, 163/1, 163/2, 163/3 w Kalinówce, gminie Mirosławiec, obręb geodezyjny Mirosławiec 0034 2011-10-21 15:36:32
Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia pobocza drogi krajowej wraz z elektroenergetyczną linią kablową 0,4 kV na działce nr 120/3 w Kalinówce gm. Mirosławiec, obręb geodezyjny 0034. 2011-10-14 11:03:58
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie postumentu z ustawieniem na tym postumencie zbiornika na gaz płynny o pojemności 2700 l oraz budowy przyłącza gazowego z ww. zbiornika do budynku magazynowo - biurowego w ramach obiektów związanych z utrzymaniem drogi krajowej nr 10 - na działce nr 53/6 w Piecniku, Gm. Mirosławiec. 2011-10-12 08:56:18
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz rozbiórce napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV ? w rejonie ulic: Sprzymierzonych, Wileńskiej, Kościuszki, Kościelnej, Zamkowej, Poznańskiej i Młyńskiej w Mirosławcu 2011-10-07 10:24:23
Wszczęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach oznaczonych numerami: 115/1, 115/4, 114/1, 114/2, 120/3, 165, 164, 163/1, 163/2, 163/3 w Kalinówce, gminie Mirosławiec, obręb geodezyjny Mirosławiec 0034 2011-10-03 15:23:17
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej przebudowy drogi leśnej pożarowej o długości około 7,5 km na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w gminie Mirosławiec, obręb geodezyjny Mirosławiec 0034 oraz Toporzyk 0003. 2011-10-03 11:18:49
Wszczęcie postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanego remontu kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na działkach 161 oraz 83/1 w Próchnowie, obręb geodezyjny Próchnowo 0028. 2011-09-28 16:02:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy świetlicy wiejskiej na działce 44/4 w Jadwiżynie, obręb geodezyjny Jadwiżyn 0031. 2011-09-28 14:23:06
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej na działkę 591/2 w liniach rozgraniczających ul. Zamkowej na działce nr 487 w Mirosławcu, obręb geodezyjny 0001 2011-09-28 13:37:56
Wszczęcie postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie postumentu z ustawieniem na tym postumencie zbiornika na gaz płynny o pojemności 2700 l oraz budowy przyłącza gazowego z ww. zbiornika do budynku magazynowo ? biurowego w ramach obiektów związanych z utrzymaniem drogi krajowej nr 10 ? na działce nr 53/6 w Piecniku, Gm. Mirosławiec 2011-09-20 14:24:20
Obwieszczenie z dnia 14 września 2011r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu niskiego ciśnienia de 125 PE na dz. 32/24, 32/17 i 32/5 w Mirosławcu 2011-09-14 09:22:38
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 13 września 2011r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla planowanej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej na działkę 591/2 w liniach rozgraniczających ul. Zamkowej na działce nr 487 w Mirosławcu, obręb geodezyjny 0001. 2011-09-13 12:39:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 5 września 2011r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej 2011-09-12 17:27:50
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 12 września 2011r. 2011-09-12 17:24:48
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 30 sierpnia 2011 r. w spr. : zakończenia post. administracyjnego o wydanie decyzji dot. budowy gazociągu . 2011-08-30 12:27:38
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 30 sierpnia 2011 r. w spr. : wszczęcia post. administracyjnego o wydanie decyzji dot. inwestycji celu publicznego - oświetlenie pobocza drogi krajowej nr 10. 2011-08-30 12:25:47
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 30 sierpnia 2011 r. w spr. : wszczęcia post. administracyjnego o wydanie decyzji dot. inwestycji celu publicznego 2011-08-30 12:24:12
Ogłoszenie w sprawie I - wszego publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny przy ul. Orlej 6 2011-08-23 10:00:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA M1ROSŁAWCA z dnia: 10 sierpnia 2011r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej rozbudowy sieci gazowej dystrybucyjnej niskiego ciśnienia w Mirosławcu w ul. Jaskółczej, Skowronkowej i Jastrzębiej na działkach 32/24, 32/17, 32/5 2011-08-10 14:49:57
Ogłoszenie z dnia 01 sierpnia 2011r. w sprawie I-wszego publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jabłonowo i Toporzyk, gm. Mirosławiec 2011-08-01 10:49:50
Ogłoszenie z dnia 01 sierpnia 2011r. w sprawie I-wszego publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Toporzyk, gm. Mirosławiec 2011-08-01 10:48:26
iNFORMACJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SPRAWIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2011-07-27 18:31:59
I N F O R M A C J A OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIROSŁAWCU 2011-07-27 18:27:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia: 13 lipca 2011r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii energetycznej kablowej 0,4 kV 2011-07-13 13:34:03
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia: 22 czerwca 2011r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-06-22 19:16:00
Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Mirosławca .. 2011-06-09 11:28:48
Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca o II publicznym przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości 2011-06-09 11:20:50
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 07 czerwca 2011r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oraz przyłączy kablowych ze złączami kablowo pomiarowymi w Kalinówca, gm. Mirosławiec 2011-06-08 08:17:17
Ogłoszenie o I publicznym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 2011-05-27 08:48:19
Ogłoszenie w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2011-05-19 14:26:12
UCHWAŁA NR VIII/56/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie konsultacji dot. zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec. 2011-05-05 10:07:10
Decyzja dot. środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2310z Bronikowo ? Próchnowo i drogi powiatowej nr 2311z m. Próchnowo 2011-04-19 12:27:07
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 18 kwietnia 2011r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2011-04-18 13:30:29
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia: 28 marca 2011r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w Orlu, gm. Mirosławiec 2011-03-31 15:20:12
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławiec z dnia: 24 marca 2011r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-03-24 15:13:27
Obiweszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia: 18 marca 2011r. o postanowieniu zawieszenia postępowania administracyjnego 2011-03-18 12:49:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej inwestycji, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi 2011-03-09 08:12:06
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca o zakończenie postępowania administracyjnego dotyczące budowy elektoroenergetycznej sieci kablowej w Mirosławcu(ul.Żurawia, Skowronkowa, Jastrzębia) 2011-03-07 13:43:50
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca o zakończenie postępowania administracyjnego dotyczące przebudowy sieci wodociągowej w Orlu 2011-03-04 13:19:23
Obwieszczenie o wyborach uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Mirosławcu 2011-02-16 12:22:41
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV ... 2011-02-14 10:39:12
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca w spr. umieszczania numerów porządkowych nieruchomości w mieście 2011-02-11 11:32:06
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca w spr. umieszczania numerów porządkowych nieruchomości na terenie gminy 2011-02-11 11:31:36
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jabłonkowo 2011-01-28 15:25:44
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. przebudowy sieci wodociągowej w Orlu 2011-01-26 09:09:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Mirosławiec w 2011 roku. 2011-01-24 07:52:32
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca o wszczęciu postępowania administracyjnego 2011-01-05 15:20:32
Ogłoszenie o II publicznym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 2010-12-06 15:06:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - siec wod-kan. 2010-12-01 09:58:42
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieci wod-kan 2010-11-29 11:34:53
Ogłoszenie o II publicznym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 2010-11-24 12:09:50
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-04 09:15:13
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu o zarej. listach kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-04 09:13:59
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu o zarej. kandydatach na Burmistrza Mirosławca w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-04 09:12:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. budowy sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej 2010-11-03 14:11:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. lokalizacji sortowni odpadów 2010-11-03 14:09:16
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego dot. budowy kanalizacji deszczowej 2010-11-03 14:07:49
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego dot. lokalizacji sortowni odpadów 2010-11-03 14:06:47
Informacja dot. prowadzonych uzgodnień do powstającego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2010-10-13 11:17:48
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu w spr. informacji o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach. 2010-10-12 13:55:04
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca o wszczęciu postępowania administracyjnego. 2010-10-11 11:33:18
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inw. celu publicznego. 2010-10-11 11:32:04
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inw. celu publicznego. 2010-10-11 11:31:00
Informacja Burmistrza Mirosławca dot. złożonej oferty na realizację zadania publicznego ... 2010-09-03 12:44:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... 2010-08-24 10:03:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... 2010-08-24 10:02:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... 2010-08-24 10:02:14
Ogłoszenia o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości dnia 24 sierpnia 2010 2010-07-30 14:49:17
Ogłoszenia o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości w dniu 25 sierpnia 2010 2010-07-30 14:48:37
Oferta dla: organizacji, podmiotu, jednostki pozarządowej na realizację zadania publicznego - pozakonkursowego ... 2010-07-06 14:36:33
Informacja o wynikach otwartego konkursu na wspieranie zadań publicznych ... 2010-06-25 14:07:59
Informacja o unieważnieniu Otwartego Konkursu kierowanego do organizacji pozarzadowych.... 2010-06-18 19:31:41
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inkasenta Opłaty Targowej. 2010-05-10 10:45:12
Informacja z wykonania budzetu za I kw. 2010 r. 2010-04-28 13:08:19
Informacja o wyborze ofert na realizację zadań publicznych. 2010-04-23 10:54:37
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem oraz dzierżawę nieruchomości. 2010-03-26 10:56:14
Zaproszenie do składania ofert dot.obsługi prawnej Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2010-02-11 21:16:05
Ogłoszenia o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości 2010-02-05 11:01:29
Ogłoszenie o zmianie godzin pracy urzędu w Mirosławcu 2009-11-09 11:26:38
Ogłoszenie o konkursie Burmistrza na realizację zadań publicznych 2009-10-14 08:33:56
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek. 2009-08-31 15:55:42
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek. 2009-07-20 15:47:14
Tymczasowy regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych  ?Moje Boisko Orlik 2012? 2009-05-06 08:34:54
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym... 2009-05-04 11:28:55
UWAGA! grypa świń 2009-05-04 08:15:51
Informacja o wyborze oferty na realizację zadań publicznych - biegi maratońskie. 2009-04-17 14:19:54
Informacja o wyborze oferty na realizację zadań publicznych - turnieje wiedzy. 2009-04-17 14:19:18
Informacja o wyborze oferty na realizację zadań publicznych - żeglarstwo. 2009-04-17 14:18:26
Informacja o wyborze oferty na realizację zadań publicznych - trener piłkarski. 2009-04-17 14:17:36
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek 42/1, 259 - Bronikowo. 2009-04-06 11:42:38
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek. 2009-04-03 14:08:07
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek. 2009-04-01 15:12:28
Ogłoszenia odwołujące przetarg dot. sprzedaży działki 2009-03-03 22:29:56
Ogłoszenia o przetargach dot. działek 353/1, 390, 630/13, 630/14 2009-02-04 14:53:15
Ogłoszenie o przetargu 2008-12-15 15:45:11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. uwarunkowań środowiskowych 2008-11-28 13:53:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy i miasta Mirosławiec. 2008-11-21 10:34:57
Ogłoszenie o porządku XXXI sesji RM w Mirosławcu zaplanowanej na 24.11.2008 r. 2008-11-14 12:33:09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości. 2008-08-11 08:44:49
KOMUNIKAT MGOPS W MIROSŁAWCU 2008-07-30 13:47:17
Ogłoszenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż działek budowlanych oraz rolnych 2008-07-02 09:06:40
Zapytanie ofertowe1 2008-06-06 14:11:35
Zapytanie ofertowe 2008-06-06 14:10:42
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 2008-05-28 09:44:11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 2008-04-02 08:30:21
Informacja o wyborze oferty w spr. realizacji zadań publicznych w zakresie zajęć sportowych - biegi maratońskie 2008-03-14 09:09:46
Informacja o wyborze oferty w spr. realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji zajęć sportowych - piłka nożna 2008-03-14 09:08:33
Informacja o wyborze oferty w spr. realizacji zadań publicznych w zakresie dofinansowania wynagrodzenia trenera piłki nożnej 2008-03-14 09:04:14
Informacja o wyborze oferty w spr. realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji zajęć sportowych-żeglarskich 2008-03-14 09:02:43
Informacja o wyborze oferty w spr. realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej dla os. niepełnosprawnych 2008-03-14 09:01:28
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu 2008-01-18 13:56:35
Obwieszczenie Burmistrza G. i M Mirosławiec z 28 grudnia 2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mirosławcu. 2007-12-28 10:38:07
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 19 grudnia 2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mirosławcu 2007-12-28 10:33:57
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXL-383/Z/2007 z dnia 10.12.2007 r. 2007-12-14 13:47:15
Zarządzenie w sprawie powłania komisji przetargowej 2007-08-01 14:31:44
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „BUDOWA ZJAZU PUBLICZNEGO NR 1 Z DROGI KRAJOWEJ NR 10 ” 2007-06-21 15:07:33
Dokumenty - DEKLARACJA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE „NASZA WIEŚ NAJŁADNIEJSZA” 2007 ROK 2007-05-28 15:45:49
za 2006 r. wykazy ulg, zwolnień, rodroczenia term. płatności,rozłożenia na raty i umorzenia 2007-05-28 15:42:57
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachowego ul. Sprzymierzonych 13 - Mirosławiec. 2007-04-23 09:23:07
Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec ogłasza otwarty konkurs o dotację na realizację zadań publicznych w 2007 roku z zakresu : I.RODZAJ ZADANIA : „UPOWSZECHNIANIE SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ” 2007-03-06 11:16:10
Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. w Mirosławcu ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 6000 euro. 2007-02-27 09:13:52
U WAGA !!! zmiany w sposobie zapłaty opłaty skarbowej 2007-01-23 10:28:09
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu 2006-10-05 09:46:01
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. administracyjnych w Zespole Szkół w Piecniku 2006-09-21 10:28:00
Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec OGŁASZA INFORMACJĘ O NABORZE na stanowiskoReferent ds. księgowości budżetowej Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec 2006-07-21 13:23:11
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH KANDYDATÓW NA STANOWISKO REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2006-07-21 13:21:24
PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej 2006-07-21 13:18:55
Burmistrz Miasta i Gminy Mirosławiec OGŁASZA INFORMACJĘ O NABORZE na stanowisko Referent ds. księgowości budżetowej Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec 2006-06-29 12:22:25
BURMISTRZ GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu 2006-06-29 12:19:15
BURMISTRZ MIROSŁAWCA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu 2006-06-19 11:37:25
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE na stanowisko referenta ds. administracyjnych w Zespole Szkół w Piecniku. 2006-06-12 13:37:56
OGŁOSZENIE - PRZETARG NIEOGRANICZONY na ,, OPRACOWANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MIROSŁAWCA ORAZ CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO NR 34 MIROSŁAWIEC’’ 2006-05-15 15:13:51
BURMISTRZ GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu na czas zastępstwa tj., od 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. nazwa stano 2006-05-09 12:51:24
Dyrektor Zespołu Szkół w Piecniku ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. administracyjnych 2006-05-08 13:53:25
OGŁOSZENIE - PRZETARG NIEOGRANICZONY ,, Modernizacja chodników przy ul. Zamkowej i ul. Nowej w Mirosławcu’’ 2006-05-08 13:33:38
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpiueczenie mienia gminnego 2006-04-26 12:04:51
Informacja o wyborze oferty W sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie pomoc 2006-03-17 13:00:10
lnformacja o wyborze oferty W sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji 2006-03-17 12:58:41
lnformacja o wyborze oferty W sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie dofinansowania 2006-03-17 12:57:08
lnformacja o wyborze oferty W sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji 2006-03-17 12:55:25
lnformacja o wyborze oferty W sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie dofinansowania 2006-03-17 12:51:21
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Strażnik Straży Miejskiej w Mirosławcu 2006-03-17 12:45:37
Odwołanie dot. konkursu na stanowisko STRAŻNIK Straży Miejskiej w Mirosławcu 2006-03-17 12:44:20
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO STRAŻNIK STRAŻY MIEJSKIEJ W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W MIROSŁAWCU 2006-03-10 11:25:56
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIROSŁAWCU 2006-03-08 12:02:16
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu nazwa stanowiska : Stanowisko do spraw inwestycji i spraw komunalnych 2006-02-23 18:50:43
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko d/s inwestycyjnych i spraw komunalnych 2006-02-22 15:02:28
Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2006-02-20 12:11:33
POŻYTEK PUBLICZNY 2006 2006-02-02 14:46:12
Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych Gminy i Miasta Mirosławiec 2006-01-30 18:52:06
WOLNE STANOWISKO PRACY - Straż Miejska 2006-01-30 18:50:02
WOLNE STANOWISKO PRACY- Inwestycje 2006-01-30 18:49:26
Ogłoszenie o wyniku przetargu na dożywianie uczniów z ZS w Piecniku 2005-12-19 08:06:51
Ogłoszenie o przetargu 2005-11-29 14:38:16
Zarządzenie nr 46 Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec 2005-09-02 09:25:56
Zawiadomienia 2005-07-27 10:06:00
Zarządzenie Nr 14 Burmistrza GiM mirosławiec 2005-05-06 12:44:58
POŻYTEK PUBLICZNY 2005 2005-02-21 09:24:10