Akty prawne

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr XXVI/225/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec 2017-02-08 14:20:40
Ustawa o czystości i porządku w gminie - tekst ujednolicony 2015-04-10 11:16:34
UCHWAŁA NR XXIV/213/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2013-05-15 11:09:15
Uchwała Nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec 2013-05-15 11:04:06
UCHWAŁA NR XXII/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-03-31 22:07:45
UCHWAŁA NR XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych 2013-03-31 22:01:15
UCHWAŁA NR XXV/223/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-31 21:57:05