Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. 2018-06-04 09:29:48
ZARZĄDZENIE NR 29 Burmistrza Mirosławca z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-05-16 14:52:38
UCHWAŁA NR XXXV/293/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-12-11 10:54:15
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 2017-11-06 13:37:00
ZARZĄDZENIE NR 84 Burmistrza Mirosławca z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-10-17 12:35:26
UCHWAŁA NR XXIV/198/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-12-06 11:10:43
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. 2016-10-28 13:55:29
ZARZĄDZENIE NR 83 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-10-19 14:18:27
ZARZĄDZENIE NR 93 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-10-09 07:12:28
Rok 2017 2017-05-29 08:06:00
Rok 2015 2015-04-14 10:23:51
Rok 2014 2013-11-06 13:36:20
Rok 2013 2012-11-22 15:57:07
Rok 2012 2012-11-22 15:54:33