Informacje dla przedsiębiorców

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA ZA II PÓŁROCZE 2017 ROKU PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 2017-12-18 11:27:26
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 2017-12-18 11:24:04
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 2017-10-11 07:49:16
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC 2017-06-06 07:23:37
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW OPRÓŻNIAJĄCYCH ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE NA TERENIE GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC 2017-06-06 07:19:38
Obowiązek złożenia sprawozdania za I kwartał 2017 r. przez podmioty opróżniające zbiorniki bezodpływowe 2017-04-20 14:43:08
Obowiązek złożenia sprawozdania za IVpółrocze 2016 r. przez podmioty opróżniające zbiorniki bezodpływowe 2017-01-04 10:34:54
Obowiązek złożenia sprawozdania za II półrocze 2016 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne 2017-01-04 10:26:59
Obowiązek złożenia sprawozdania za I półrocze 2016 roku przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy i miasta Mirosławiec 2016-07-12 07:53:51
Obowiązek złożenia sprawozdania za II kwartał 2016 roku przez podmioty odbierające nieczystości ciekłe z terenu gminy i miasta Mirosławiec 2016-07-12 07:50:45
Zmiana wzorów sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne i nieczystości ciekłe 2016-07-12 07:47:39
Obowiązek złożenia sprawozdania za I kwartał 2016 roku przez podmioty odbierające nieczystości ciekłe z terenu gminy i miasta Mirosławiec - dokument stracił ważność 2016-04-22 12:04:47
Obowiązek złożenia sprawozdania za IV kwartał 2015 roku przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezoodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2016-01-07 15:42:44
Obowiązek złożenia sprawozdania za III kwartał 2015 roku przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezoodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2015-10-05 07:20:03
SPRAWOZDAWCZOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC 2015-09-09 10:40:14
Obowiązek złożenia sprawozdania za II kwartał 2015 roku przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezoodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2015-07-06 13:43:22
Obowiązek złożenia sprawozdania za I półrocze 2015 roku przez podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Mirosławca 2015-07-06 13:36:34
OBOWIĄZEK SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE ORAZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W 2015 ROKU 2015-04-03 11:20:01
Obowiązek złożenia sprawozdania za IV kwartał 2014 r.przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2015-01-08 10:14:52
Obowiązek złożenia sprawozdania za III kwartał 2014 r.przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2014-10-02 08:42:29
Obowiązek złożenia sprawozdania za II kwartał 2014 r.przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2014-07-09 09:52:47
OBOWIĄZEK SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W 2014 ROKU - dokument stracił ważność 2014-04-02 07:33:29
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 2014-01-27 09:30:47
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 2013-05-09 15:49:26
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - TERMINY SPRAWOZDAŃ - dokument stracił ważność 2013-05-06 13:12:37