Komunikaty i obwieszczenia

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w sprawie utrzymania decyzji Burmistrza Mirosławca w mocy 2018-06-05 09:50:40
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 05 grudnia 2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wyrażającej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa fermy brojlerów kurzych w miejscowości Próchnowo, gm. Mirosławiec, powiat wałecki Próchnowo 2 na działce o nr geodezyjnym: 6, obręb 0028 Próchnowo" 2017-12-05 14:13:15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 06 listopada 2017r. dotyczące sporządzenia projektów zarządzeń oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń - dokument stracił ważność 2017-11-13 09:05:15
Informacja Burmistrza Mirosławca z dnia 25.08.2017r. GIŚ.6220.4.2016.AM. dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n.: "Wydobywanie kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża Łowicz Wałecki udokumentowanego w obrębie środkowej i wschodniej części działki ewidencyjnej o numerze 18/2, położonej w miejscowości Łowicz Wałecki obręb 0035 Łowicz Wałecki) w gminie Mirosławiec, powiecie wałeckim, województwie zachodniopomorskim, na powierzchni 5.5ha 2017-08-25 10:11:35
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 04 lipca 2017r. GIŚ.6220.1.2017.AM. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wyrażającej zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2310z Bronikowo - Próchnowo, przebudowa drogi powiatowej nr 2311z Piecnik - Próchnowo, przebudowa drogi gminnej w m. Próchnowo 2017-07-04 13:57:04
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 4 lipca 2017r. GIŚ.6220.4.2016.AM. o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach nie wyrażającej zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża Łowicz Wałecki udokumentowanego w obrębie środkowej i wschodniej części działki o numerze 18/2 położonej w Łowiczu Wałeckim. 2017-07-04 13:52:09
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 09.05.2017r. GIŚ.6220.3.2016.AM. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wyrażającej zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa kompleksu Hotel - Park Motel z elementami OZE" w Łowiczu Wałeckim na dz. nr.: 58/4, 58/16, 182/14L, 58/8, 439. 2017-05-09 11:35:02
Obwieszczenie z dnia 11.04.2017r. GIŚ.6220.1.2017.AM. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2310z Bronikowo - Próchnowo, przebudowie drogi powiatowej nr 2311z Piecnik - Próchnowo, przebudowie drogi gminnej w m. Próchnowo 2017-04-12 08:54:28
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 11.04.207r. GIŚ.6220.1.2017.AM. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 2310z Bronikowo - Próchnowo, przebudowie drogi powiatowej nr 2311z Piecnik - Próchnowo, przebudowie drogi gminnej w m. Próchnowo. 2017-04-11 12:11:30
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu Propan - butan ze zbiornikiem o pojemności 4,85m2 w Mirosławcu, ul. Wolności 71" 2017-04-11 09:54:46
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Próchnowo 2, gm. Mirosławiec na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 6, obręb 0028 Próchnowo. 2016-12-30 08:03:54
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 25 sierpnia 2016r. dotyczące toczącego się postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwięcia polegającego na przebudowie kompleksu Hotel - Park Motel z elementami OZE w Łowiczu Wałeckim na dz. nr 58/4, 58/16, 182/14L, 58/8, 439. - dokument stracił ważność 2016-08-25 10:23:01
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca GIŚ.6220.9.2015.AM. z dnia 4 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa ze złoża Mirosławiec MŁ. 2016-08-04 12:40:08
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca GIŚ.6220.4.2016.AM. z dnia 04 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na wydobyciu kopaliny - kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża Łowicz Wałecki udokumentowanego w obrębie środkowej i wschodniej części działki ewidencyjnej o numerze 18/2 położonej w miejscowości Łowicz Wałecki obręb 0035 Łowicz Wałecki w gminie Mirosławiec, powiecie wałeckim, woj. zachpomorskim, na powierzchni 5,5 ha 2016-07-04 07:43:34
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mirosławca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn: ?Przebudowa kompleksu HOTEL-PARK MOTEL z elementami OZE? w Łowiczu Wałeckim na dz. nr 58/4, 58/16, 182/14 L, 58/8, 439. 2016-06-15 12:17:58
Ogłoszenie z dnia 12 kwietnia 2016r. o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej 2016-04-12 14:43:41
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 12 kwietnia 2016r. GIŚ.6220.2.2016.AM. o wydaniu w dniu 12 kwietnia 2016r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z budową przepompowni ścieków na odcinku ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu na działkach nr 854 i 852 obręb 0001 Mirosławiec i działce nr 371/1 obręb 0034 Mirosławiec 2016-04-12 14:03:31
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 12 kwietnia 2016r. GIŚ.6220.1.2016.AM. o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 205/22 w obrębiie 0035 Łowicz Wałecki 2016-04-12 10:40:59
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 12 kwietnia 2016r. dotyczące wyłożenia do wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016 - 2030 2016-04-12 09:32:47
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 01 kwietnia 2016r. GIŚ.6220.1.2015.AM. o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu Propan - butan ze zbiornikiem o pojemności 4,85m3 w Mirosławcu, ul. Wolności 71. 2016-04-01 12:09:20
Obwieszczenie Burmistrza Miroslawca z dnia 30.03.2016r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowej w rejonie miejscowości Hanki, Jadwiżyn i Setnicaw gminie Mirosławiec 2016-03-30 12:12:51
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 17 marca 2016r.w sprawie wyłożenia do wglądu Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016 - 2020 2016-03-17 11:55:20
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca GIŚ.6220.1.2016.AM z dnia 15.03.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 205/22 w obrębie 0035 Łowicz Wałecki. 2016-03-16 13:39:23
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 05 lutego 2016r. GIŚ.6220.9.2015.AM. w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Mirosławiec M.Ł. z działek 21/24 i 568/3 obręb 0034 Mirosławiec 2016-02-05 13:20:45
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 01 lutego 2016r. GIŚ.6220.11.2015.AM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Stworzenie wysokowydajnego zakładu produkcyjnego zaawansowanych technologicznie wyrobów stalowych firmy BBC Sp. z o.o. w Mirosławcu, poprzez rozbudowę obiektów budowlanych oraz zakup i urządzeń stosujących nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne 2016-02-02 13:16:02
Obwieszczenie Burmistrza Miroslawca z dnia 30.12.2015r. znak sprawy: GIŚ.6220.11.2015.AM. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji p.n.: Stworzenie wysokowydajnego zakładu produkcyjnego zaawansowanych technologicznie wyrobów stalowych firmy BBC Sp. z o.o. w Mirosławcu, poprzez rozbudowę obiektów budowlanych oraz zakup maszyn i urządzeń stosujących nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne. 2015-12-30 09:30:17
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 22 grudnia 2015r. GIŚ.6220.10.2015.AM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pod nazwą: Budowa farmy elektrowni wiatrowej w rejonie miejscowości Hanki, Jadwiżyn i Setnica, gmina Mirosławiec. 2015-12-23 16:30:56
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 15 grudnia 2015r. GIŚ.6220.9.2015.AM. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji p.n.: powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Mirosławiec MŁ 2015-12-16 13:46:13
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca GIŚ.6220.8.2015.AM. z dnia 15.12.2015r. w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegające na rozbudowie sieci wodociągowej na odcinku Bronikowo - Próchnowo, gm. Mirosławiec 2015-12-16 13:40:18
OBWIESZCZENIE z dnia 09 pażdziernika 2015r. Burmistrza Mirosławca w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Budowa fermy brojlerów kurzych oraz ujęcia wód podziemnych na działkach nr 32/9 i 32/10 obręb Mirosławiec 34, gmina Mirosławiec, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie 2015-10-09 07:40:23
Ogłoszenie z dnia 7 maja 2015 r. o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej 2015-05-07 09:10:48
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 15.04.2015r. GIŚ.6220.1.2015.AM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn:Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu Propan-butan ze zbiornikiem o pojemności 4,85 m w Mirosławcu ul. Wolności 71 , na działce nr 265/19, obręb Mirosławiec 0034. 2015-04-15 11:20:05
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 7 listopada 2014r. GIŚ.6620.5.2014.AM. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegających na budowie: Prowadzenie punktu skupu metali nieżelaznych oraz złomu stalowego na działce o nr ew. 544 obręb Hanki 2014-11-07 12:50:38
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dotyczących inwestycji pn. Budowa farmy brojlerów kurzych w miejscowości Próchnowo, gmina Mirosławiec, Powiat wałecki na działce nr 5/1 obręb 0028 Próchnowo. 2014-04-28 12:24:00
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mirosławca z dnia 28.04.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn: Budowa farmy brojlerów kurzych w miejscowości Próchnowo, gmina Mirosławiec, Powiat wałecki na działce nr 5/1 obręb 0028 Próchnowo. 2014-04-28 11:58:48
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 3.04.2014r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu w budynku usługowym, realizowanego przy ul. Parkowej 22, na działce o nr 187/2 w Mirosławcu 2014-04-03 08:00:04
Obwieszczenie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie części istniejącego warsztatu napraw samochodów z myjnią samochodową dla punktu wymiany opon samochodowych wraz z budową stacji paliw z budynkiem obsługi stacji paliw ze sprzedażą części samochodowych oraz montaż napowietrznego zbiornika na gaz płynny Propan - Butan o poj. 4,85m3 w obrębie 0034 Mirosławiec 2014-02-18 09:39:30
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca GIŚ.6220.14.2013.AM. z dnia 12.02.2014r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie naziemnego systemu fotowoltaicznego o mocy około 6 MW na dz. nr 165 obręb Jabłonowo, gm. Mirosławiec. 2014-02-12 13:42:45
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca GIŚ.6220.13.2013.AM. z dnia 12 lutego 2014r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie naziemnego systemu fotowoltaicznego o mocy około 8 MW na dz. nr 151/2 obręb Jabłonowo, gm. Mirosławiec 2014-02-12 13:40:10
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca GIŚ.6220.2.2014.AM. z dnia 04 lutego 2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie punktu skupu złomu w budynku usługowym prz ul. Parkowej 22 dz. nr 187/2 w Mirosławcu 2014-02-04 11:59:39
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 02 stycznia 2014r. GIŚ.6220.1.2014.AM w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji na działkach nr 653, 974 i 975 przy ulicach Lipowa, Akacjowa, Polna w Mirosławcu 2014-01-09 11:57:26
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 13 grudnia 2013r. GIŚ.6220.14.2013.AM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegających na budowie naziemnego systemu fotowoltaicznego o mocy 6,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 165 obręb 27 Jabłonowo, gm. Mirosławiec 2013-12-13 10:58:43
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 13.12.2013r. GIŚ.6220.13.2013.AM. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie naziemnego systemu fotowoltaicznego o mocy 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 151/2 obręb 27 Jabłonowo, gm. Mirosławiec. 2013-12-13 10:57:27
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 19.09.2013r. GIŚ.6220.12.2013.AM. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy wraz z budową zbiornika bezodpływowego ścieków dla miejscowości Orle, gm. Mirosławiec 2013-09-23 14:29:00
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 19.09.2013r. GIŚ.6220.11.2013.AM. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy wraz z budową zbiornika bezodpływowego ścieków dla miejscowości Jabłonkowo, gm. Mirosławiec 2013-09-23 14:25:19
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 19 września 2013r. GIŚ.6220.9.2013.AM. o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami z przebudową ujęcia wody oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową zbiornika zbiorczego bezodpływowego ścieków dla miejscowości Próchnowo, gm. Mirosławiec 2013-09-23 14:20:34
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 05 sierpnia 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie: zakładu produkcyjnego (produkcja maszyn rolniczych i konstrukcji stalowych) na działce 187/1 położonej obręb 0025 Piecnik 2013-08-05 14:03:52
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami z przebudową ujęcia wody oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową zbiorczego zbiornika bezodpływowego ścieków dla miejscowości Próchnowo, gm. Mirosławiec 2013-07-23 14:50:37
Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2013r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji i kompostowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w m. Mirosławiec, gm. Mirosławiec 2013-07-11 15:03:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 03 lipca 2013r. GIŚ.6220.6.2013.AM. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej i mocy do 1,5MW na działce o nr ewidencyjnym 116/1 obręb 0034 Mirosławiec 2013-07-04 12:21:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 03 lipca 2013r. GIŚ.6220.7.2013.AM. w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej i mocy do 1,9MW na działkach o nr ewidecyjnym 244, 245 obręb 0034 Mirosławiec 2013-07-04 12:05:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego GIŚ.6220.4.2013.AM z dnia 15.04.2013r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegające na: budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji i kompostowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w m. Mirosławiec, gm. Mirosławiec 2013-04-15 12:16:27
Obwieszczenie z dnia 11 marca 2013r. GIŚ.6220.3.2013.AM w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na działce nr 354/4 położonej na obrębie 34 Mirosławiec - obszar wiejski. 2013-03-12 11:35:35
Obwieszczenie z dnia 30.01.2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcyjnego (produkcja maszyn i przyczep rolniczych oraz konstrukcji stalowych na działce nr 32/3 położonej w obrębie 0034 Mirosławiec - obszar wiejski 2013-01-30 12:11:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: "Przebudowa dojazdów pożarowych i dróg leśnych o dł. 15,5 km na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec" 2012-10-22 11:27:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa części istniejącego warsztatu napraw samochodów z myjnią samochodową dla punktu wymiany opon samochodowych wraz z budową stacji paliw płynnych (etylina, olej napędowy i gaz Propan-butan) z budynkiem obsługi stacji paliw ze sprzedażą części samochodowych oraz montaż napowietrznego zbiornika na gaz płynny Propan-Butan o pojemności 4,85 m/3.? działki nr 265/10, 265/11, i 265/15 w Mirosławcu ul. Wolności 71 2012-08-31 13:49:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.07.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: budowie farmy elektrowni wiatrowej o mocy 6MW i elektrowni słonecznej o mocy 2MW w miejscowości Kalinówka-Gmina Mirosławiec na dz. 160/3, 159, 173, 170/1 obręb ewidencyjny Mirosławiec 34 2012-07-23 13:36:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10.05.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: montażu urządzeń do ujęcia i neutralizacji biogazu na aktualnie eksploatowanej kwaterze składowiska odpadów innych niebezpieczne i obojętne w Mirosławcu na działkach 11/2, 11/4 obręb ewidencyjny Mirosławiec 34 2012-05-14 07:45:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Zmiana użytkowania budynku warsztatowego napraw ciągników rolniczych z diagnostyką na cele remontów samochodów z zachowaniem stacji diagnostycznej pojazdów, oraz wprowadzeniem sprzedaży części samochodowych wraz z rozbudową budynku warsztatowego 2012-04-20 13:33:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: "Budowie Zakładu Produkcyjnego Firmy Metaltech Sp. z o.o. w Mirosławcu w celu uruchomienia seryjnej produkcji nowych wyrobów z zastosowaniem innowacyjnych technologii obróbczych stali" 2012-04-17 15:11:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. koncesji na wydobycie torfu ze złoża "Mirosławiec JS" 2011-08-24 12:29:00
WYKAZ FIRM KTÓRE MAJĄ ZEZWOLENIE ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I STAŁYCH NA TERENIE GMINY MIROSŁAWIEC 2009-06-19 07:59:45