Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2018-05-09 07:58:54 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2018-05-11 11:26:21 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2018-04-16 10:16:47 Minął termin składania ofert
Nowoczesna szkoła - przebudowa Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych 2018-04-23 11:14:00 Minął termin składania ofert
Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie) 2018-04-27 13:14:23 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w szkołach z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec" i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec 2018-03-21 09:36:15 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w szkołach z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec" i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec 2018-02-27 10:01:50 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec" i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec 2018-01-10 09:00:35 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec" i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-12-08 12:08:05 Minął termin składania ofert
Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Piecniku i Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu oraz Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w roku szkolnym 2017/2018 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów 2017-12-11 12:45:39 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy i Miasta Mirosławiec, jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji kultury 2017-12-04 12:54:48 Minął termin składania ofert
Usługa utrzymania powierchni utwardzonych (sprzątanie, odśnieżanie) oraz terenów zielonych wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2017-11-28 16:07:02 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mirosławcu 2017-11-08 14:02:04 Minął termin składania ofert
Usługa utrzymania powierzchni utwardzonych (sprzątanie, odśnieżanie) oraz terenów zielonych wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2017-10-27 12:17:24 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu "Cyfrowy Mirosł@wiec" i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gminazjach Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-11-16 14:01:39 Minął termin składania ofert
Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Piecniku i Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu oraz Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w roku szkolnym 2017/2018 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów 2017-08-18 08:36:51 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle 2017-09-06 09:52:12 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie 2017-09-06 09:51:33 Minął termin składania ofert
Nowoczesna szkoła - dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 2017-08-24 12:49:15 Minął termin składania ofert
Nowoczesna szkoła - przebudowa Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych 2017-06-22 08:03:17 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 5.180.600 zł z przeznaczeniem na sfinasowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-05-23 14:36:34 Minął termin składania ofert
Przebudowa ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu 2017-05-23 14:35:00 Minął termin składania ofert
Przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w roku szkolnym 2016/2017 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów 2016-12-08 10:32:33 Minął termin składania ofert
Przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w roku szkolnym 2016/2017 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów 2016-07-13 08:47:55 Minął termin składania ofert
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego 2016-06-28 11:56:24 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2016-04-29 08:00:55 Minął termin składania ofert
Letnio - zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów, schodów oraz przystanków autobusowych i zatok wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2015-11-19 11:58:06 Minął termin składania ofert
Letnio - zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów, schodów oraz przystanków i zatok autobusowych wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2015-10-15 15:06:15 Minął termin składania ofert
Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (od ul. Wileńskiej do ul. Wolności) 2015-08-21 11:18:48 Minął termin składania ofert
Przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Samorządowego Przedszkola Słoneczko w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w roku szkolnym 2015/2016 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów 2015-07-29 12:59:03 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP 2015-05-19 07:52:06 Minął termin składania ofert
Modernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Bronikowie - II etap 2014-08-19 09:28:52 Minął termin składania ofert
Przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w roku szkolnym 2014 - 2015 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów 2014-08-07 08:49:46 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2014-06-03 13:18:05 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bronikowie 2014-06-03 13:05:59 Minął termin składania ofert
Modernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Bronikowie 2014-06-03 12:41:40 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych ich ewentualnych zwrotów do nadawcy dla Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 2014-01-29 09:09:20 Minął termin składania ofert
Zakup paliw do samochodów służbowych i sprzętu silnikowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-01-10 09:44:36 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu 2013-12-13 11:35:59 Minął termin składania ofert
Przebudowa pomieszczenia magazynowego na poddaszu na pomieszczenie socjalne wraz z modernizacją sali narad w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2014-03-16 09:15:30 Minął termin składania ofert
Letnio - zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2013-11-05 08:01:43 Minął termin składania ofert
Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego 2013-10-16 10:18:34 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie plaży nad jeziorem w Piecniku 2013-09-18 12:17:28 Minął termin składania ofert
Przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Samorządowego Przedszkola Słoneczko w Mirosławcu w roku szkolnym 2013 - 2014 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów 2013-08-14 11:58:54 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie plaży nad jeziorem w Piecniku 2013-08-01 08:34:00 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie plaży nad jeziorem w Łowiczu Wałeckim 2013-08-09 08:02:25 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2013-07-23 14:21:31 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2013-06-06 12:40:17 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2013-06-26 13:07:30 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego komplesową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami 2013-05-09 14:11:17 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Mirosławcu wykonanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych 2013-06-04 07:58:43 Minął termin składania ofert
Remont dróg gminnych przy użyciu płyt drogowych na terenie miasta i gminy Mirosławiec 2013-04-11 11:33:38 Minął termin składania ofert
Przebudowa chodnika na Osiedlu XXX - lecia LLP w Mirosławcu Górnym 2013-04-10 13:29:16 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy i Miasta Mirosławiec, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 2012-11-28 13:45:10 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy i Miasta Mirosławiec, jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji kultury 2012-11-15 14:18:48 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwiżynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu 2012-10-04 13:36:30 Minął termin składania ofert
Przewóz dzieci zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013 2012-08-23 12:31:48 Minął termin składania ofert
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Mirosławiec, objętych wieloletnim programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2012-08-23 15:09:08 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec 2012-06-20 09:55:42 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia komunikacyjne 2012-06-20 13:18:51 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec" - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec 2012-06-14 13:23:07 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia komunikacyjne 2012-05-07 15:19:58 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec 2012-05-29 12:48:35 Minął termin składania ofert
Usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu Angielski bez stresu, realizowanego w Gminie i Mieście Mirosławiec współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-07-04 11:41:16 Minął termin składania ofert
Usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu "Porozmawiajmy po angielsku", realizowanego w Gminie i Mieście Mirosławiec współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-09-18 12:31:06 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec 2012-05-29 12:43:22 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec ? zadania nr 1 ? Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec 2012-05-29 12:38:41 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej 2012-02-27 09:10:03 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontu przekrycia zbiornika retencyjnego ścieków w ramach realizacji przedsięwzięcie pn. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym 2012-01-11 14:36:22 Minął termin składania ofert
Modernizacja hydroforni we wsi Łowicz Wałecki 2012-02-08 09:48:21 Minął termin składania ofert
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Mirosławiec objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2011-12-01 11:27:58 Minął termin składania ofert
Roboty dodatkowe na zadaniu p.n.: "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym" 2011-11-29 08:31:59 Minął termin składania ofert
Wykonanie ogrodzenia pod potrzeby realizowanego przedsięwzięcia p.n.:"Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym" 2011-12-07 14:55:19 Minął termin składania ofert
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych pt.: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec 2012-05-29 12:35:00 Minął termin składania ofert
Wymiana pokrycia dachowego i przebudowa schodów zewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego: "Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu" 2011-10-14 13:37:58 Minął termin składania ofert
Przewóz dzieci zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec w roku szkolnym 2011 ? 2012 2011-08-30 15:12:17 Minął termin składania ofert
Budowa wodociągu we wsi Orle wraz z modernizacją hydroforni 2011-08-30 15:13:04 Minął termin składania ofert
"Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu". Część nr I zadania - "Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu", w ramach projektu p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego" - zamówienie dodatkowe 2011-08-01 10:37:59 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na ul. Mickiewicza Słowackiego i Lipowej w Mirosławcu 2011-06-15 14:57:38 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie przetargowe na wykonywanie usług Nadzoru Inwestorskiego w zadaniu pn. : Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym. 2012-01-12 08:49:45 Minął termin składania ofert
Postępowanie przetargowe dot. rozbudowy i remontu oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowy przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym 2012-01-12 08:44:12 Minął termin składania ofert
Letnio zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec zamówienie dodatkowe 2011-02-14 11:27:12 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu. Część nr II zadania - Remont dachu na budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu - zamówienie dodatkowe 2010-12-06 09:07:52 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Część nr II zadania - Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu - zamówienie uzupełniające 2011-02-01 10:14:17 Minął termin składania ofert
Modernizacja ulic i chodników na ul. Poznańskiej, Młyńskiej, Kościuszki, Wileńskiej i Sprzymierzonych w Mirosławcu - II etap: Modernizacja ulic i chodnika na ul. Wileńskiej oraz modernizacja chodnika na ul. Sprzymierzonych - zamówienie uzupełniające 2010-12-01 13:29:42 Minął termin składania ofert
Modernizacja ulic i chodników na ul. Poznańskiej, Młyńskiej, Kościuszki, Wileńskiej i Sprzymierzonych w Mirosławcu - II etap: Modernizacja ulic i chodnika na ul. Wileńskiej oraz modernizacja chodnika na ul. Sprzymierzonych - zamówienie dodatkowe 2010-12-01 13:29:29 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu 2011-02-14 12:19:27 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu 2010-11-08 11:07:59 Minął termin składania ofert
Modernizacja i remont w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska 2012-04-24 12:31:37 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Miroslawcu. Czesc nr II zadania - Remont dachu na budynku Urzędu Gminy i Miasta w Miroslawcu - zamówienie dodatkowe 2010-09-20 11:43:50 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja posadzek w boksach garazowych remizy OSP w Miroslawcu przy ul. Sprzymierzonych 34 - I etap: wymiana stolarki okiennej oraz centralnego ogrzewania 2010-10-07 16:12:59 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu ratowniczo - gasniczego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mirosławcu 2010-09-17 14:34:20 Minął termin składania ofert
Modernizacja i remont w Orlu sklepu na swietlice wiejska z wyposazeniem, zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska 2010-09-17 14:10:46 Minął termin składania ofert
Przebudowa chodnika ul. Polna w Miroslawcu oraz budowa oswietlenia ul. Polna w Miroslawcu 2010-09-28 09:30:38 Minął termin składania ofert
Boisko wiejskie we wsi Jablonkowo - I etap: wykonanie boiska wiejskiego do gry w pilke nozna 2012-03-21 11:21:13 Minął termin składania ofert
Modernizacja i remont w Orlu sklepu na swietlice wiejska z wyposazeniem, zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska 2010-08-30 11:18:05 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanej inwestycji pod nazwa: Rozbudowa i remont oczyszczalni sciekow w Miroslawcu oraz budowa przewodu tlocznego wraz z przepompownia w Miroslawcu Gornym 2010-11-10 11:25:06 Minął termin składania ofert
Boisko wiejskie we wsi Jabłonkowo 2010-08-25 08:25:58 Minął termin składania ofert
Boisko wiejskie we wsi Jabłonkowo 2010-08-06 07:27:18 Minął termin składania ofert
Przewóz dzieci zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec do szkół w roku szkolnym 2010 ? 2011 2010-08-11 10:24:44 Minął termin składania ofert
Przebudowa ul. S. Staszica w Mirosławcu w ramach zadania p.n. Przebudowa ul. S. Staszica i ul. H. Kołłątaja w Mirosławcu: I etap przebudowa drogi na ul. S. Staszica i H. Kołłątaja w Mirosławcu 2010-07-13 10:22:47 Minął termin składania ofert
Modernizacja ulic i chodników na ul. Poznańskiej, Młyńskiej, Kościuszki, Wileńskiej i Sprzymierzonych w Mirosławcu - II etap: Modernizacja ulicy i chodnika na ul. Wileńskiej oraz modernizacja chodnika na ul. Sprzymierzonych 2010-08-05 11:51:06 Minął termin składania ofert
Letnio - zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2010-08-06 10:33:07 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu. Część nr I Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu w ramach projektu p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego. Część nr II Remont dachu na budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2011-10-07 15:01:25 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-07-23 07:18:32 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część nr I - Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu, w ramach projektu p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego. Część nr II - Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu 2010-06-17 09:31:00 Minął termin składania ofert
Przebudowa ul. S. Staszica i ul. H. Kołłątaja w Mirosławcu: I etap przebudowa drogi na ul. S. Staszica i ul. H. Kołłątaja w Mirosławcu. 2010-05-27 15:09:32 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Mirosławiec w sezonie 2009 - 2010 2010-02-01 15:12:26 Minął termin składania ofert
Prowadzenie obsługi rachunków bankowych na okres 3 lat dla Gminy i Miasta Mirosławiec i jej jednostek organizacyjnych oraz samorządowej instytucji kultury 2012-07-23 10:37:36 Minął termin składania ofert
Edycja 2 - Wykonanie wzmocnienia konstrukcji budynku mieszkalnego w Mirosławcu przy ul. Wolności 14 2009-08-26 09:56:56 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-07-23 07:43:54 Minął termin składania ofert
Wykonanie wzmocnienia konstrukcji budynku mieszkalnego w Mirosławcu przy ul. Wolności 14 2009-08-26 07:36:32 Minął termin składania ofert
Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku, w roku szkolnym 2009 -2010 2009-08-06 07:26:47 Minął termin składania ofert
Remont parkingu przy Przychodni Zdrowia w Mirosławcu 2009-07-15 09:50:06 Minął termin składania ofert
Modernizacja dróg o nawierzchni brukowej w Mirosławcu 2009-07-14 09:02:11 Minął termin składania ofert
Wiejskie place zabaw w miejscowości Jabłonowo, Jabłonkowo, Łowicz Wałecki, Hanki, Bronikowo, Jadwiżyn, Próchnowo, Orle 2010-01-12 16:34:44 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2009 -2010 2009-06-17 13:18:54 Minął termin składania ofert
Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku w roku szkolnym 2009 -2010 2009-06-17 13:19:06 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi, parkingu oraz chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu- II Etap 2009-07-13 08:53:55 Minął termin składania ofert
Budowa separatora substancji ropopochodnych w Mirosławcu 2009-07-13 08:54:21 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec 2009-05-25 12:41:16 Minął termin składania ofert
Remont zabytkowego Kościoła w miejscowości Bronikowo, część ? Remont pokrycia dachowego 2009-04-17 10:59:38 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego, część - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mirosławcu, etap: termomodernizacja Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Samorządowego 2015-07-27 10:15:51 Minął termin składania ofert
Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym 2009-01-20 12:39:10 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Mirosławiec w sezonie 2008 - 2009 2008-12-02 20:18:39 Minął termin składania ofert
Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Mirosławcu 2008-11-21 14:30:32 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu traktu pałacowego przy majdanie wraz z modernizacją chodnika, przełożeniem zabytkowego bruku oraz remontem przepustu 2008-11-26 08:37:33 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mirosławcu 2008-11-26 08:33:07 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec 2008-10-24 10:54:48 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec 2008-10-07 12:58:26 Minął termin składania ofert
Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku 2008-09-30 09:28:05 Minął termin składania ofert
?Modernizacja drogi, parkingu oraz chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu - I Etap" 2008-09-30 09:28:30 Minął termin składania ofert
Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku, w roku szkolnym 2008 -2009 2008-08-05 13:31:16 Minął termin składania ofert
Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku, w roku szkolnym 2008 -2009 2008-07-25 10:38:07 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2008 -2009 2008-07-14 16:19:28 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi, parkingu oraz chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu 2008-08-01 10:46:54 Minął termin składania ofert
Budowa Zespołu Boisk Sportowych Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Mirosławcu 2008-08-04 09:34:37 Minął termin składania ofert
Eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Mirosławcu 2015-01-20 08:22:58 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec 2008-07-30 11:36:01 Minął termin składania ofert
Dostawa przyrządu do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalna prędkość-wersja mobilna z oprogramowaniem 2008-01-25 10:15:11 Minął termin składania ofert
OPRACOWANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MIROSŁAWCA ORAZ CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO NR 34 MIROSŁAWIEC 2007-12-05 22:26:06 Minął termin składania ofert
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2007-10-29 13:32:25 Minął termin składania ofert
Budowa drogi ul. Jeziorna 2007-10-10 19:27:40 Minął termin składania ofert
"Budowa mieszkań socjalnych" w Mirosławcu przy ul. Dworcowej 2007-10-08 08:57:16 Minął termin składania ofert
Przewóz dzieci do Zespołów Szkół i Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2007 -2008 2007-08-01 09:16:31 Minął termin składania ofert
Adaptacja połączona z remontem świetlicy w Piecniku 2015-01-28 10:14:29 Minął termin składania ofert
Adaptacja połączona z remontem świetlicy w Jabłonowie 2015-02-06 07:31:22 Minął termin składania ofert
,,Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w miejscowości Mirosławiec" 2007-07-05 12:29:40 Minął termin składania ofert
,,Utrzymanie czystości na ulicach, parkingach, chodnikach lokalnych miejskich na terenie miasta Mirosławiec w latach 2007-2010 ” 2007-07-09 10:47:48 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi przy budynku Szkolna 8 w Mirosławcu 2007-05-16 13:28:02 Minął termin składania ofert
„Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych do siedziby Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”” - II przetarg 2007-07-06 14:32:50 Minął termin składania ofert
"Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych do siedziby Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Jutrzenka"" 2007-04-18 13:17:15 Minął termin składania ofert
„Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na rozbudowę i remont oczyszczalni ścieków komunalnych do przepustowości Qdś = 1500m3/d w m. Mirosławiec oraz projektu budowlano- wykonawczego kanalizacji sanitarnej ( ok. 1,8 km długości) z modernizacją i przystosowaniem przepompowni ścieków w Mirosławcu Górmym” 2007-07-06 14:30:00 Minął termin składania ofert
"Budowa drogi ul. Jeziorna" 2007-04-03 14:18:49 Minął termin składania ofert
,,Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku – dokumentacja techniczna” 2007-03-02 12:42:21 Minął termin składania ofert
,,Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Mirosławcu'' 2007-01-24 14:25:07 Minął termin składania ofert
Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie 70 gorących posiłków jednodaniowych typu obiadowego ( drugie danie ) dla uczniów Zespołu Szkół w Piecniku 2006-12-22 12:14:11 Minął termin składania ofert
,,Prowadzenie obsługi rachunków bankowych na okres 3 lat dla Gminy i Miasta Mirosławiec i jej jednostek organizacyjnych oraz samorządowej instytucji kultury’’ 2006-09-26 09:59:12 Minął termin składania ofert
,, Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku – I Etap’’ 2006-09-12 08:55:32 Minął termin składania ofert
,,Remont drogi gminnej - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni’’ 2006-09-18 14:32:22 Minął termin składania ofert
,,Dowóz dzieci do Zespołów Szkół i Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2006 -2007” 2006-09-14 07:24:56 Minął termin składania ofert
,,Remont chodnika w Łowiczu Wałeckim'' 2006-09-14 07:25:56 Minął termin składania ofert
,,Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec oraz części obrębu geodezyjnego nr 34 Mirosławiec’’ 2007-10-18 12:35:33 Minął termin składania ofert
,,Budowa drogi ul. Jeziorna i ul. Jaśminowa w Mirosławcu’’ 2006-07-27 08:13:23 Minął termin składania ofert
,,Ocieplenie ścian i remont dachu w Zespole Szkół w Piecniku’’ 2006-07-21 11:09:31 Minął termin składania ofert