Zapytania ofertowe w ramach projektów UE

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 na usługę transportową dla dzieci i nauczycieli na interaktywne spektakle realizowaną w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" - dokument stracił ważność 2018-06-04 10:33:47
Zapytanie ofertowe nr 1/2017 na usługę trasportową dla dzieci i nauczycieli na wycieczki realizowane w ramach: "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" - dokument stracił ważność 2017-09-04 13:57:58
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" - dokument stracił ważność 2017-08-23 14:19:31
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" - dokument stracił ważność 2017-08-23 09:48:02
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie skoordynowanego nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu" - dokument stracił ważność 2017-05-09 14:14:26
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie Planu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 - 2024 - dokument stracił ważność 2017-02-07 10:18:01