Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
 

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Mirosławcu

ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

[z dniem 1 stycznia 2014 r. Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

zmienił nazwę na:  Urząd Miejski w Mirosławcu*]

                    herb Mirosławca

Kontakt

Dni i godziny pracy:

od poniedziałku do środy 7.00-15.00
czwartek   7.00 - 16.00

piątek 7.00-14.00

Tel : +48 67 25 95 0 42
Fax : +48 67 259 61 88
E-mail:
Adres strony www:

www.bip.miroslawiec.pl

www.miroslawiec.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP na E-PUAP

/3217033/skrytka

lub

/3217033/SkrytkaESP

Numer JST (Gmina i Miasto Mirosławiec) z systemu TERYT 3217033

NIP Urzędu Miejskiego w Mirosławcu:

765 100 33 97
Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:

Gmina i Miasto Mirosławiec

ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

NIP: 765 160 34 18   

REGON: 570791508

Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu

iodo@miroslawiec.pl

BURMISTRZ MIROSŁAWCA INFORMUJE, ŻE W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MIROSŁAWCU PRZY UL. WOLNOŚCI 37 NA PARTERZE W KORYTARZU GŁÓWNYM  ZNAJDUJE SIĘ PIAP – URZĄDZENIE, ZA POMOCĄ KTÓREGO  NIEODPŁATNIE UDOSTĘPNIANE SĄ PRZEPISY PRAWA (M.IN. DZIENNIKI USTAW, MONITOR POLSKI,  WOJEWÓDZKIE DZIENNIKI URZĘDOWE) W GODZINACH PRACY URZĘDU, TJ.:

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA   700- 1500

CZWARTEK        - 700- 1600

PIĄTEK                - 700- 1400

                                                                                                     

                          BURMISTRZ MIROSŁAWCA  /-/ PIOTR PAWLIK

Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w Banku SBL Złotów O/Mirosławiec:

1. Należności z tytułu:  wieczystego użytkowania, sprzedaży mieszkań komunalnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego  nabycie prawa własności  oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, odpłatnego korzystania z mienia (najem, dzierżawa),  sprzedaży działek, wydania zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych, wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozostałe

należy dokonywać na nr rachunku: 57-8941-1032-0092-2937-2000-0020

2.  Należności z tytułu: mandatów oraz grzywien  należy dokonywać na nr rachunku: 55-8941-1032-0092-2937-2000-0250

3. Należności z tytułu: wadia,zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dokonywać na nr rachunku: 78-8941-1032-0092-2937-2000-0030

4. Należności z tytułu: opłaty  za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru  PESEL

należy dokonywać na nr rachunku: 02-8941-1032-0092-2937-2000-0040

5. Należności z tytułu: subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,dochodów  realizowane przez Urzędy Skarbowe (udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dla gminy, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek  od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej), dochody budżetu gminy realizowane przez jednostki organizacyjne gminy.

należy dokonywać na nr rachunku:   23-8941-1032-0092-2937-2000-0050

6. INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH dotyczą wpłat z tytułu:

1.      opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na nr rachunków podanych w 2013 r.

2.      podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych

– numery kont dla osób fizycznych podane zostaną w decyzjach wymiarowych, z wyłączeniem podatku od środków transportowych które zostaną podane  indywidualnie w pismach. Na terenach wiejskich nadal można dokonywać wpłaty podatku u sołtysów.

- numery kont dla osób prawnych podane zostaną indywidualnie w pismach.

Komunikat Burmistrza Mirosławca z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie numerów rachunków bankowych

* Zmiana nazwy Urzędu nastąpiła na podstwie uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu nr  XXXIV/286/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirosławiec oraz zarządzenia NR 87 Burmistrza Mirosławca z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 25-06-2015 12:52:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kędzia 25-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 07-06-2018 13:16:26