Konsultacje społeczne

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Burmistrza Mirosławca w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2018-05-25 13:04:19
ZARZĄDZENIE NR 29 Burmistrza Mirosławca z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-05-16 14:54:26
Informacja o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Planu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 ? 2024 2017-09-27 10:05:20
Zarządzenie Nr 72 w sprawie rzeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 ? 2024 2017-09-14 14:21:19
Budżet obywatelski 2018 2017-08-30 14:42:24
Informacja Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2017 r. o wynikach konsultacji społecznych dotyczących opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-06-14 10:50:50
Ogłoszenie o zmianie nazwy ul. Osiedle XXX-lecia LLP na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym 2017-05-30 08:55:19
Ogłoszenie o zmianie nazwy ulicy 40-lecia PRL na ul. Spacerową w Mirosławcu 2017-05-30 08:53:04
Zarządzenie Nr 36 Burmnistrza Mirosławca z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. ?Dobra Przestrzeń ? Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 ? 2024 2017-04-20 14:14:45
Informacja Burmistrza Mirosławca z dnia 27 lutego 2017 r. o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ul. Osiedle XXX-lecia LLP położonej na terenie Mirosłąwca Górnego 2017-03-01 12:08:13
Informacja Burmistrza Mirosławca z dnia 27 lutego 2017 r. o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL w Mirosławcu 2017-03-01 12:02:32
Informacja Burmistrza Mirosławca o wynikach konslutacji społecznych w przedmiocie projektu zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec 2017-02-10 13:08:01
Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Mirosławca z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ul. Osiedle XXX-lecia LLP w Mirosławcu Górnym 2017-01-27 09:50:13
Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Mirosławca z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ul. 40-lecia PRL w Mirosławcu 2017-01-27 09:47:24
Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Mirosławca z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec 2017-01-10 13:25:19
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. 2016-10-28 13:56:05
ZARZĄDZENIE NR 83 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-10-19 14:16:23
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 października 2016 r. o wynikach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. 2016-10-05 14:33:44
Karty do głosowania - budżet obywatelski 2016-09-20 10:37:37
INFORMACJA ZESPOŁU DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO z dnia 19 września 2016 R. o wynikach kwalifikacji projektów zgłoszonych przez mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec do budżetu obywatelskiego na rok 2017 2016-09-19 13:58:17
ZARZĄDZENIE NR 69 Burmistrza Mirosławca z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. 2016-09-07 10:39:27
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020 - KONSULTACJE SPOŁECZNE 2016-04-29 12:26:56
BUDŻET OBYWATELSKI - konsultacje społeczne 2016-03-14 08:34:19
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 grudnia 2015 r. o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025 2015-12-29 11:45:12
ZARZĄDZENIE NR 110 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025 2015-12-22 13:18:45
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 lipca 2015 r. o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej 2015-07-10 12:44:41
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 lipca 2015 r. o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie projektu zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec z mieszkańcami Mirosławca i właścicielami nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany w obrębie Mirosławiec 34 2015-07-10 12:41:56
Zarządzenie nr 54 Burmistrza Mirosławca w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie okreslenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej. 2015-06-10 11:34:19
Zarządzenie nr 52 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec. 2015-06-09 13:51:33
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 marca 2015 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami sołectwa Hanki dotyczących projektu statutu sołectwa Hanki 2015-03-12 09:51:23
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 marca 2015 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami sołectwa Orle dotyczących projektu statutu sołectwa Orle 2015-03-12 09:49:34
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 marca 2015 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jabłonowo dotyczących projektu statutu sołectwa Jabłonowo 2015-03-12 09:47:47
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 marca 2015 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami sołectwa Toporzyk dotyczących projektu statutu sołectwa Toporzyk 2015-03-12 09:45:49
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 marca 2015 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami sołectwa Piecnik dotyczących projektu statutu sołectwa Piecnik 2015-03-09 07:12:52
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 marca 2015 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami sołectwa Łowicz Wałecki dotyczących projektu statutu sołectwa Łowicz Wałecki 2015-03-09 07:10:52
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 marca 2015 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jabłonkowo dotyczących projektu statutu sołectwa Jabłonkowo 2015-03-09 07:08:19
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 marca 2015 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami sołectwa Próchnowo dotyczących projektu statutu sołectwa Próchnowo 2015-03-06 08:58:17
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 marca 2015 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bronikowo dotyczących projektu statutu sołectwa Bronikowo 2015-03-06 08:51:05
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 marca 2015 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jadwiżyn dotyczących projektu statutu sołectwa Jadwiżyn 2015-03-06 08:39:20
Konsultacje społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-10-03 13:53:05
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 października 2014 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami osady Mirosławiec Górny dotyczących projektu statutu sołectwa ?Mirosławiec Górny? 2014-11-21 12:53:58
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 października 2014 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami osady Kalinówka w przedmiocie projektu statutu sołectwa Kalinówka 2014-11-21 12:50:57
ZARZĄDZENIE NR 69 Burmistrza Mirosławca z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Kalinówka? 2014-10-15 12:51:25
ZARZĄDZENIE NR 68 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Mirosławiec Górny" 2014-10-15 12:45:13
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami osady Mirosławiec Górny w przedmiocie zniesienia jednostki pomocniczej Osiedle XXX-Lecia LLP i utworzenia na tym obszarze sołectwa Mirosławiec Górny 2014-08-06 11:53:32
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 lipca 2014 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami osady Kalinówka w przedmiocie utworzenia sołectwa Kalinówka 2014-07-30 10:08:57
Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia sołectwa Mirosławiec Górny 2014-06-27 13:58:03
Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia sołectwa Kalinówka 2014-06-25 08:02:55
UCHWAŁA NR XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mirosławiec 2014-03-11 09:03:38