Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu analizy wydanych środków z wpływów z Urzedu marszałkowskiego z tytułu wpłat ustawowych za korzystanie ze środowiska 2018-03-23 09:27:04
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybranej inwestycji. 2017-11-09 14:45:16
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu analizy zgłoszonych interpelacji Radnych Rady Miejskiej i wniosków poszczególnych Komisji. 2017-05-12 13:33:44
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu analizy informacji prawnie dozwolonych dotyczących ulg, umorzeń lub odroczeń spłaty podatku 2017-03-24 12:19:42
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu analizy zimowego utrzymania ulic, chodników, dróg, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych w sezonie 2015/2016 2016-11-22 10:20:00
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu analizy wydatków niewygasających w roku 2015. 2016-09-19 12:16:16
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mirosławiec. 2016-07-21 11:07:52
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu polityki informacyjnej Urzędu Miejskiego oraz promocji Gminy i Miasta Mirosławiec w 2015 r. 2016-01-25 13:04:40
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu przygotowania Gminy do sezonu zimowego 2015/2016. 2016-01-25 12:30:26
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu kontroli i analizy skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza Mirosławca w roku bieżącym 2015-11-30 11:55:09
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybranej inwestycji zrealizowanej przez Gminę Mirosławiec w roku bieżącym tj. stan zaawansowania prac remontowych w Zespole Szkół w Mirosławcu. 2015-11-30 11:37:13
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu realizacji umowy na przewóz, przygotowanie oraz wydawanie posiłków w szkolnych stołówkach na terenie Gminy. 2015-07-15 12:14:16
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu działaności Straży Miejskiej w Mirosławcu przeprowadzona w dniach 23-25 marzec 2015 r. 2015-07-13 15:02:36
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu w zakresie ewidencji i gospodarowania środkami trwałymi, przedmiotami nietrwałymi w użytkowaniu oraz materiałami biurowymi w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu przeprowadzona dniach 17-19 luty 2015 r. 2015-03-31 14:56:02
Protokół kontroli nr 1/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 przeprowadzonej w zakresie zgodności zastosowanych stawek podatkowych oraz stawek opłat lokalnych w stosunku do uchwał podjętych przez RM w Mirosławcu na 2007 r. 2008-05-07 14:18:11
Protokół kontroli nr 2/2008 z dnia 17 czerwca 2008 przeprowadzonej w zakresie 5 % wydatków za 2007 r. Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 2008-06-27 13:11:31
Protokół kontroli nr 3/2008 z dnia 2 czerwcaa 2008 przeprowadzonej w zakresie 5 % wydatków za 2007 r. Ośrodek pomocy Społecznej w Mirosławcu. 2008-08-29 14:46:59
Protokół kontroli nr 4/2008 z dnia 27 czerwca 2008 przeprowadzonej w zakresie 5 % wydatków za 2007 r. Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu. 2008-06-27 13:17:38
Protokół kontroli nr 5/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 przeprowadzonej w zakresie 5 % wydatków za 2007 r. Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu. 2008-08-29 14:39:23
Protokół kontroli nr 6/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 przeprowadzonej w zakresie 5 % wydatków za 2007 r. Zespołu Szkół w Piecniku. 2008-08-29 14:40:42
Protokół kontroli nr 7/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 przeprowadzonej w zakresie 5 % wydatków za 2007 r. Zespołu Szkół w Mirosławcu. 2008-08-29 14:48:00
Protokół kontroli nr 8/2008 z dnia 06 listopada 2008 r. w zakresie zarządzania nieruchomościami gminnymi w 2008 r. 2008-12-01 11:54:25
zalecenie pokontrolne do protokolu nr 8/2008 2009-01-05 12:36:10