Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Kontrola ankietowa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie utrzymywania przez gminę "Moje Boisko - Orlik" 2017-08-25 10:52:13
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Mirosławcu przy ul. Dworcowej przeprowadzona w dniu 13.06.2017 r. 2017-08-25 10:49:19
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Piecniku przeprowadzona w dniu 13.06.2017 r. 2017-08-25 10:47:32
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Jabłonkowie przeprowadzona w dniu 13.06.2017 r. 2017-08-25 10:45:35
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Hankach przeprowadzona w dniu 13.06.2017 r. 2017-08-25 10:44:07
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Próchnowie przeprowadzona w dniu 13.06.2017 r. 2017-08-25 10:41:59
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Bronikowie przeprowadzona w dniu 13.06.2017 r. 2017-08-25 10:38:21
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Orlu przeprowadzona w dniu 13.06.2017 r. 2017-08-25 10:35:29
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Łowiczu Wałeckim przeprowadzona w dniu 13.06.2017 r. 2017-08-25 10:33:21
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Mirosławcu Górnym przeprowadzona w dniu 13.06.2017 r. 2017-08-25 10:18:42
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Mirosławcu przy ul. Parkowej przeprowadzona w dniu 09.06.2017 r. 2017-08-25 10:16:32
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań dotyczących obronności przeprowadzona w dniu 14.04.2017 r. 2017-08-25 10:13:50
Kontrola kompleksowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu przeprowadzona w dniach 3-6.04.2017 r. 2017-08-25 08:17:05
Kontrola cmentarza komunalnego przeprowadzona przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wałczu w dniu 21.03.2017 r. 2017-03-21 11:39:23
Kontrola placu targowego w Mirosławcu z zakresu przestrzegania przepisów sanitarnych przeprowadzona w dniu 14.03.2017 r. 2017-08-25 08:07:39
Kontrola stadionu miejskiego w Mirosławcu z zakresu przestrzegania przepisów sanitarnych przeprowadzona w dniu 27.02.2017 r. 2017-08-24 15:38:40
Kontrola stadionu miejskiego w Mirosławcu z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i oceny zgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym z wymogami ochrony przeciwpożarowej przeprowadzona w dniu 27.02.2017 r. 2017-08-24 15:16:07
Kontrola stadionu miejskiego w Mirosławcu pod kątem wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. pod kątem wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych przeprowadzona w dniu 27.02.2017 r. 2017-08-24 15:04:45
Kontrola z zakresu realizacji zadań przeciwdziałania przemocy w rodziny w Gminie Mirosławiec przeprowadzona w dniach 14-15 listopada 2016 r. 2017-08-24 14:54:18
Kontrola stanu technicznego kąpieliska nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu w ramach akcji "Bezpieczne wakacje" przeprowadzona w dniu 27.07.2016 r. 2017-08-24 14:09:06
Kontrola stanu technicznego kąpieliska nad jeziorem Łowicz w Łowiczu Wałeckim ramach akcji "Bezpieczne wakacje" przeprowadzona w dniu 27.07.2016 r. 2017-08-24 13:59:46
Kontrola stanu technicznego kąpieliska w Piecniku w ramach akcji "Bezpieczne wakacje" przeprowadzona w dniu 27.07.2016 r. 2017-08-24 13:55:18
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Mirosławcu przy ul. Dworcowej przeprowadzona w dniu 03.06.2016 r. 2017-08-24 13:47:35
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Piecniku przeprowadzona w dniu 03.06.2016 r. 2017-08-24 11:26:26
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Jabłonowie przeprowadzona w dniu 03.06.2016 r. 2017-08-24 11:24:56
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Hankach przeprowadzona w dniu 03.06.2016 r. 2017-08-24 10:50:49
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Próchnowie przeprowadzona w dniu 03.06.2016 r. 2017-08-24 10:32:23
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Bronikowie przeprowadzona w dniu 03.06.2016 r. 2017-08-24 10:29:30
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Orlu przeprowadzona w dniu 03.06.2016 r. 2017-08-24 10:27:37
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Łowiczu Wałeckim przeprowadzona w dniu 03.06.2016 r. 2017-08-24 10:25:42
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Mirosławcu Górnym przeprowadzona w dniu 03.06.2016 r. 2017-08-24 10:22:48
Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy na placu zabaw w Mirosławcu przy ul. Parkowej przeprowadzona w dniu 03.06.2016 r. 2017-08-24 10:08:36
Kontrola cmentarza komunalnego w Mirosławcu przeprowadzona w dniu 19.04.2016 r. 2017-08-24 09:59:31
Kontrola Stadionu Miejskiego w Mirosławcu z zakresu przestrzegania przepisów sanitarnych przeprowadzona w dniu 19 kwietnia 2016 r. 2017-08-24 09:54:57
Kontrola Stadionu Miejskiego w Mirosławcu z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i oceny zgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym w wymogami ochorony przeciwpożarowej przeprowadzona w dniu 08.04.2016 r. 2017-08-24 09:52:22
Kontrola Stadionu Miejskiego w Mirosławcu pod kątem wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych przeprowadzona w dniu 8 kwietnia 2016 r. 2017-08-23 14:48:34
Kontrola realizacji zadania z zakresu ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego przeprowadzona w dniu 2 czerwca 2016 r. 2017-08-23 14:40:41
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec przeprowadzona w dniach 23.05.2016 r. - 22.09.2016 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie za 2012 r. -2015 r. 2016-11-02 12:00:58
Kontrola realizacji zadań własnych gminy w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniach 11.09.2015-15.10.2015 2015-12-31 07:54:10
Kontrola przeprowadzona w dniach 29-30 kwietnia 2015 r. w Radzie Miejskiej w Mirosławcu w zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków od 17 października 2012 r. do 28 kwietnia 2015 r. 2015-07-28 08:35:38
Kontrola przeprowadzona w dniu 29-30 kwietnia 2015 r.w zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków i prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących: - przekazywania danych do CEIDG oraz wydawania, odmowy wydania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 2015-07-14 12:12:41
Kontrola archiwum zakładowego przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Poznaniu w dniu 12.05.2015 r 2015-07-14 07:08:30
Kontrola Stadionu Miejskiego przeprowadzona 27.02.2015 r. przez Powiatowy Zespół ds. Kontroli Obiektów Sportowych pod kątem spełniania wymogów określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy o policji 2015-03-31 13:58:32
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płatnika składek Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przeprowadzonej 5.08.2014 2015-03-30 14:23:49
Kwesionariusz kontrolny NIK dotyczący koordynacji polityki rodzinnej w Polsce - Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-03-30 14:21:52
Kontrola piaskownic na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w dniach 11.06.2014-12.06.2014 2015-03-30 13:49:11
Kontrola cmentarza komunalnego w Mirosławcu w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne jakim powinny odpowiadać cmentarze przeprowadzona w dniu 23.05.2014 r. 2015-03-30 13:04:09
Kontrola Stadionu Miejskiego przeprowadzona w dniach 01-02.04.2014 r. 2015-03-30 12:23:11
Kontrola cmentarza komunalnego w Mirosławcu w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne jakim powinny odpowiadać cmentarze przeprowadzona w dniu 01.04.2014 r. 2015-03-30 12:13:25
Kontrola Targowiska Miejskiego w Mirosławcu przeprowadzona w dniu 25.03.2014 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wałczu 2015-03-30 12:08:53
Kontrola archiwum zakładowego przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Poznaniu w dniu 4.12.2013 r. 2015-03-30 09:43:32
Kontrola cmentarza komunalnego w Mirosławcu w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne jakim powinny odpowiadać cmentarzeh 2015-03-30 09:28:09
Kontrola dotycząca sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków przeprowadzona w dniu 2.10.2013 2015-03-30 09:00:56
Kontrola przestrzegania przepisów określajacych wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących utrzymania stanu higienicznego obiktów i urządzeń użytecznosci publicznej przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wałczu 2015-03-30 08:57:39
Kontrola Stadionu Miejskiego przeprowadzona w dniach 20-21.05.2013 r. 2015-03-30 08:35:09
Kontrola realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, prawa o zgromadzeniach oraz realizacji w latach 2012-2013 zadań z zakresu utrzmania grobów przeprowadzona w dniu 12.07. 2013 r. przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 2015-03-30 08:15:10
Kontrola Targowiska Miejskiego w Mirosławcu przeprowadzona w dniu 21.02.2013 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wałczu 2015-03-30 07:42:30
Planowa kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w Urzędzie Miejskim przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w dniach 19-21 maja 2014 r. w zakresie realizacji zadań zleconych i prawidłowości wydatkowania środków 2014-07-11 12:30:04
Kontrola realizacji ustawowego obowiązku promulgacji prawa w postaci elektronicznej - X 2012 r. 2012-11-19 13:19:57
Kontrola wydanych licencji zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz regularnych specjalnych przeprowadzona przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za okres od 1.01.2010 r. - 31.08.2012 r. 2012-11-19 09:57:55
Kontrole gospodarki finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-10-11 11:29:21
Kontrole problemowe w zakresie przyjmowania, sposobu rozpatrywania skarg i wniosków 2012-10-15 12:09:09
Kontrole wykonywania zadań zleconych w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej 2012-10-16 12:55:28
Kontrola problemowa z wykonania zadania zleconego - utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego /2011 r./ 2012-10-11 11:09:47
Kontrola archiwum USC w Mirosławcu /2010 r./ 2012-11-16 12:18:27
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" realizacji dochodów budżetu państwa oraz terminowości składania sprawozdań budżetowych /2010 r./ 2012-11-16 13:35:52
Kontrola w zakresie nadzoru nad realizacją ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz z zakresu realizacji ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imienia i nazwiska /2009 r./ 2012-11-13 10:35:11
Kontrola Problemowa w zakresie ewidencji działalności gospodarczej /2009 r./ 2012-11-13 12:30:25
Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii /2009 r./ 2012-10-30 13:34:11
Kontrola sprawdzająca prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu otrzymanych przez UGiM w ramach realizacji obszaru A programu "Uczeń na wsi" pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujace gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie /2009 r./ 2012-11-14 13:42:35
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków pomocy w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 projekt nr 61412-UM5600030/05 /2009 r./ 2012-11-13 13:54:53
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 8-16.12.2008 r. przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w zakresie prawidłowości wykorzystania otrzymanych w 2007 r. dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz realizacji dochodów budżetu państwa, a także terminowości składania sprawozdań budżetowych w 2007 r. 2012-11-20 12:50:35