Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 19 września 2013r. GIŚ.6220.9.2013.AM. o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami z przebudową ujęcia wody oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową zbiornika zbiorczego bezodpływowego ścieków dla miejscowości Próchnowo, gm. Mirosławiec

                                                                                                                                                                                                                                                     Mirosławiec  dnia 19.09.2013 r.

GIŚ.6220.9.2013.AM 

                                             OBWIESZCZENIE

                                   BURMISTRZA  MIROSŁAWCA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  prrzedsięwzięcia polegajacego na:

 

budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami z przebudową ujęcia wody oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową zbiornika zbiorczego bezodpływowego ścieków dla miejscowości Próchnowo gm. Mirosławiec

Zgodnie z z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. z 2013 r. poz. 267), oraz  art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227).

 

                                                          zawiadamiam

 

że w dniu 19 wrzesnia 2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarynkowaniach zgodę na realizację przedsiewzięcia polegajacego na:budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami z przebudową ujęcia wody oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową zbiornika zbiorczego bezodpływowego ścieków dla miejscowości Próchnowo gm. Mirosławiec

 

Poniewaz w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz 49 kpa- Niniejsze zawiadonienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych bip Mirosławiec, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego urzędu oraz w miejscu inwestycji.

 

Uwagi i wnioski można składac w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec, pokój nr 9, tel. nr 67 259 62 66 w godz. od 7.00  - 15.00.

 

Otrzymują:

1. Gmina i Miasto Mirosławiec

    ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec,

2. strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie

    internetowej Urzędu  Gminy i Miasta Mirosławiec ul. Wolności 37,78-650   

    Mirosławiec,

   - na tablicy ogłoszeń w sołectwie Próchnowo,

3.a/a

Załączniki do pobrania

1 Obwieszczenie GIS.6220.9.2013.AM..pdf (PDF, 17KB) 2013-09-23 14:20:34 291 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 23-09-2013 14:20:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksander Matusiak 23-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 07-05-2015 10:09:56