OBWIESZCZENIE z dnia 09 pażdziernika 2015r. Burmistrza Mirosławca w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Budowa fermy brojlerów kurzych oraz ujęcia wód podziemnych na działkach nr 32/9 i 32/10 obręb Mirosławiec 34, gmina Mirosławiec, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t Dz. U z 2013 poz. 1235) Burmistrz Mirosławca podaje do publicznej wiadomości  , że :

  1. w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu  na wniosek złożony w dniu 5.10.2015 r. przez Pana Piotra Michalskiego , Nowy Dwór 3, 64-930 Szydłowo  toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa fermy brojlerów kurzych oraz ujęcia wód podziemnych na działkach nr 32/9 i 32/10 obręb Mirosławiec 34, gmina Mirosławiec, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie ”.
  2. organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Mirosławca po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu i uzgodnieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie,
  3. z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Mirosławcu – Referat Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska, Aleksander Matusiak, pokój 10.
  4. istnieje możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od chwili ogłoszenia,
  5. uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej;

- ustnie do protokołu;

      - za pomocą środków komunikacji eletronicznej -E-mail: a.matusiak@miroslawiec.pl

     6. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Mirosławca.

 Podano do publicznej wiadomości w dniu 9 października 2015 r. poprzez :

-udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu,

-ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

 

                                                                                                       -     Burmistrz Mirosławca

 

                                                                                             

Załączniki do pobrania

1 Obwieszczenie - konsultacje kurnik obr. 34.pdf (PDF, 13KB) 2015-10-09 07:40:23 160 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 09-10-2015 07:40:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 09-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 09-10-2015 07:40:23