Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 01 lutego 2016r. GIŚ.6220.11.2015.AM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Stworzenie wysokowydajnego zakładu produkcyjnego zaawansowanych technologicznie wyrobów stalowych firmy BBC Sp. z o.o. w Mirosławcu, poprzez rozbudowę obiektów budowlanych oraz zakup i urządzeń stosujących nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne

                                                                                                                                     Mirosławiec  dnia 01 lutego 2016 r.

GIŚ.6220.11.2015.AM 

 

 

                                      OBWIESZCZENIE

                                   BURMISTRZA  MIROSŁAWCA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia  pn: „Stworzenie wysokowydajnego zakładu produkcyjnego zaawansowanych technologicznie wyrobów stalowych firmy BBC Sp. z o.o. w Mirosławcu, poprzez rozbudowę obiektów budowlanych oraz zakup maszyn i urządzeń stosujących nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne”.

Zgodnie z z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. z 2013 r. poz. 267), oraz  art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

 

                                                                                                               zawiadamiam

 

że w dniu 04 stycznia 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodę na realizację przedsięwzięcia pn: „Stworzenie wysokowydajnego zakładu produkcyjnego zaawansowanych technologicznie wyrobów stalowych firmy BBC Sp. z o.o. w Mirosławcu, poprzez rozbudowę obiektów budowlanych oraz zakup maszyn i urządzeń stosujących nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne”.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych BIP Mirosławiec, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, pokój nr 10, tel. nr 67 259 62 66 w godz. od 7.00  - 15.00.

                                                                                                                                         /-/ Burmistrz Mirosławca

Załączniki do pobrania

1 Obwieszczenie z dnia 01.02.2016r..docx (DOCX, 14KB) 2016-02-02 13:16:34 117 razy
2 Obwieszczenie z dnia 01.02.2016r..pdf (PDF, 24KB) 2016-02-02 13:16:02 129 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 02-02-2016 13:16:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec 01-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 02-02-2016 13:16:34