Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 01 kwietnia 2016r. GIŚ.6220.1.2015.AM. o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu Propan - butan ze zbiornikiem o pojemności 4,85m3 w Mirosławcu, ul. Wolności 71.

                                                                                                                                Mirosławiec  dnia 01 kwietnia 2016 r.

GIŚ.6220.1.2015.AM 

 

                                                                              OBWIESZCZENIE

                                                                       BURMISTRZA  MIROSŁAWCA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia  pn: : Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu Propan-butan ze zbiornikiem o pojemności 4,85 m³ w Mirosławcu, ul. Wolności 71.  

Zgodnie z z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23), oraz  art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353).

                                                                                                   zawiadamiam

 

że w dniu 01 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodę na realizację przedsięwzięcia pn:  Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu Propan-butan ze zbiornikiem o pojemności 4,85 m³ w Mirosławcu, ul. Wolności 71.  

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych BIP Mirosławiec, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, pokój nr 10, tel. nr 67 259 62 66 w godz. od 7.00  - 15.00.

                                                                                                                                   /-/ Burmistrz Mirosławca

 

 

Załączniki do pobrania

1 Obwieszczenie z dnia 01.04.2016r..pdf (PDF, 25KB) 2016-04-01 12:09:20 109 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 01-04-2016 12:09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec 01-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 01-04-2016 12:09:20