Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 12 kwietnia 2016r. GIŚ.6220.1.2016.AM. o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 205/22 w obrębiie 0035 Łowicz Wałecki

                                                                                                                                     Mirosławiec  dnia 12 kwietnia 2016 r.

GIŚ.6220.1.2016.AM 

 

 

      OBWIESZCZENIE

       BURMISTRZA  MIROSŁAWCA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia  pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 205/22 w obrębie 0035 Łowicz Wałecki.”

Zgodnie z z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23), oraz  art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353).

                                                                                         zawiadamiam

że w dniu 12 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodę na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 205/22 w obrębie 0035 Łowicz Wałecki.”

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych BIP Mirosławiec, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, pokój nr 10, tel. nr 67 259 62 66 w godz. od 7.00  - 15.00.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Obwieszczenie WOMAR.pdf (PDF, 26KB) 2016-04-12 10:40:59 104 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 12-04-2016 10:40:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 12-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 12-04-2016 10:40:59