Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 12 kwietnia 2016r. GIŚ.6220.2.2016.AM. o wydaniu w dniu 12 kwietnia 2016r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z budową przepompowni ścieków na odcinku ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu na działkach nr 854 i 852 obręb 0001 Mirosławiec i działce nr 371/1 obręb 0034 Mirosławiec

                                                                                                                                         Mirosławiec  dnia 12.04.2016 r.

 

 

GIŚ.6220.2.2016.AM                         

 

                                                                                  OBWIESZCZENIE

                                                                      BURMISTRZA  MIROSŁAWCA

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t Dz. U. z 2016 r. poz. 353))

                                                                                          informuję

o wydaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z budową przepompowni ścieków  na odcinku ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu na działkach : nr 854 i 852 obręb m. Mirosławiec 0001 i 371/1 obręb Mirosławiec 0034.

Jednocześnie zawiadamiam, że z decyzją i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu  ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w godzinach pracy 7.00 - 15.00, piątek od 7,00 – 14,00  pokój nr 10.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 12-04-2016 14:03:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 12-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 12-04-2016 14:03:31