Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca GIŚ.6220.9.2015.AM. z dnia 4 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa ze złoża Mirosławiec MŁ.

                                                                                                                                                            Mirosławiec  dnia 4 sierpnia 2016 r.

GIŚ.6220.9.2015.AM 

 

 

                                  OBWIESZCZENIE

                                   BURMISTRZA  MIROSŁAWCA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia pn:  powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa ze złoża MIROSŁAWIEC MŁ.

Zgodnie z z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23), oraz  art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353).

                                                                                                                               zawiadamiam

że w dniu 4 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodę na realizację przedsięwzięcia pn: powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa ze złoża MIROSŁAWIEC MŁ.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych BIP Mirosławiec, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, pokój nr 10, tel. nr 67 259 62 66 w godz. od 7.00  - 15.00, w czwartek  7,00 – 16,00, piątek  7,00  14,00.

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Obwieszczenie z dnia 04.08.2016r..pdf (PDF, 26KB) 2016-08-04 12:40:08 115 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 04-08-2016 12:40:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksander Matusiak 04-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 04-08-2016 12:40:08