Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Próchnowo 2, gm. Mirosławiec na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 6, obręb 0028 Próchnowo.

                                                                                    OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Burmistrz Mirosławca podaje do publicznej wiadomości  , że :

  1. w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu  na wniosek złożony w dniu 2.12.2016 r. Pana Mariana Płóciennik z Polskich Zakładów Zbożowych Spółka z o.o. ul. Chełmińska 2, 78-600 Wałcz  wszczęto postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Próchnowo, gmina Mirosławiec, Powiat wałecki Próchnowo 2 na działce nr 6, obręb 0028 Próchnowo.
  2. organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Mirosławca po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu i uzgodnieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie,
  3. z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Mirosławcu – Referat Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska, Aleksander Matusiak, pokój 10.
  4. istnieje możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od chwili ogłoszenia,
  5. uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej;

- ustnie do protokołu;

      - za pomocą środków komunikacji eletronicznej -E-mail: a.matusiak@miroslawiec.pl

  1. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Mirosławca.

 

Podano do publicznej wiadomości w dniu  30 grudnia 2016 r. poprzez :

-udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu,

-ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

                                                                                                                                                                                                                  -     Burmistrz Mirosławca

 

Załączniki do pobrania

1 Obwieszczenie z dnia 30.12.2016r..pdf (PDF, 32KB) 2016-12-30 08:03:54 97 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 30-12-2016 08:03:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksander Matusiak 30-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 30-12-2016 08:04:25