Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 09.05.2017r. GIŚ.6220.3.2016.AM. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wyrażającej zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa kompleksu Hotel - Park Motel z elementami OZE" w Łowiczu Wałeckim na dz. nr.: 58/4, 58/16, 182/14L, 58/8, 439.

                                                                                                                                                                             Mirosławiec dnia 9 maja 2017 r.

GIŚ.6220.3.2016.AM

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wyrażającej zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa kompleksu HOTEL-PARK MOTEL z elementami OZE” w Łowiczu Wałeckim na dz. nr 58/4, 58/16, 182/14 L, 58/8, 439

Zgodnie z z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23), oraz art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353).

 

zawiadamiam że w dniu 9 maja 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie wyrażająca zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa kompleksu HOTEL-PARK MOTEL z elementami OZE” w Łowiczu Wałeckim na dz. nr 58/4, 58/16, 182/14 L, 58/8, 439.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych BIP Mirosławiec, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, pokój nr 3, tel. nr 67 259 62 66 w godz. od 7.00 - 15.00, w czwartek 7,00 – 16,00, piątek 7,00 14,00.

                                                                                                                                                                                       /-/ Burmistrz Mirosławca

Załączniki do pobrania

1 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 09.05.2017r..pdf (PDF, 30KB) 2017-05-09 11:35:02 75 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 09-05-2017 11:35:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksander Matusiak 09-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 09-05-2017 11:35:02