ZARZĄDZENIE NR 24 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławcu

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 24

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławcu

Na podstawie art 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późn. zm.1) ) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.?poz. 1587) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu, ul. Wolności 21, 78-650 Mirosławiec.

2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik


1)Zm. poz. 949 i 2203.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Zalacznik1.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 12-04-2018 15:32:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 12-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 12-04-2018 15:33:27