Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 17 marca 2016r.w sprawie wyłożenia do wglądu Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016 - 2020

                                                                                                            OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t Dz. U z 2013 poz. 1235) Burmistrz Mirosławca podaje do publicznej wiadomości  , że :

 

  1. w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu w pokoju nr 10 wyłożono do wglądu Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016 – 2020. Wykonawcą planu jest firma Ekoplan Marcin Rachuta, Sławomir Bering S.C. ul. Batalionów Chłopskich 50/1, 70-770 Szczecin.
  2. istnieje możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od chwili ogłoszenia
  3. uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej;

- ustnie do protokołu;

      - za pomocą środków komunikacji eletronicznej -E-mail: a.matusiak@miroslawiec.pl

 

  1. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Mirosławca.

 

Podano do publicznej wiadomości w dniu 17 marca 2016 r. poprzez :

-udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu,

-ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

 

 

 

                                                                                                           Burmistrz Mirosławca

 

                                                                                                            / - /  Piotr Pawlik

 

 

Załączniki do pobrania

1 obwieszczenie PGN z dnia 17 marca 2016r..doc (DOC, 32KB) 2016-03-17 11:55:20 166 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 17-03-2016 11:55:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 17-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 17-03-2016 11:55:20